“Te veel bedrijven beseffen risico’s voor cybersecurity niet”


Tax
24.06.2015

BRUSSEL 23/06 (BELGA) = Nog te veel bedrijven beseffen niet welke risico's ze lopen met betrekking tot cybersecurity. Dat zegt Danielle Jacobs, voorzitster van Beltug, een vereniging van IT-managers bij bedrijven. Beltug werkt samen met het kabinet van staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open Vld) aan een "checklist" om kmo's en bedrijven te sensibiliseren. Uit een marktbevraging van Beltug waaraan 252 Belgische bedrijven hebben deelgenomen, blijkt bijvoorbeeld dat 33 procent van de werknemers zelf software mag installeren op zijn werkcomputer. Jacobs vindt dat cijfer "verontrustend", want volgens haar lopen bedrijven daardoor een ernstig risico om malware binnen te krijgen, met alle gevolgen van dien voor hun beveiliging. Uit de studie blijkt ook dat bij veel bedrijven onduidelijkheid bestaat over wat ze moeten doen als ze een datalek constateren. Meer dan de helft van de bedrijven (61 procent) denkt dat de autoriteiten op de hoogte gebracht moeten worden. Verschillende instanties worden genoemd, maar eigenlijk zijn de bedrijven helemaal niet verplicht de autoriteiten te informeren, behalve dan als het om telecomoperatoren gaat. De Privacycommissie raadt het wel aan. Er is ondertussen wel Europese regelgeving in de maak over het melden van datalekken, maar het zal volgens Jacobs nog enkele jaren duren vooraleer die in voege kan treden. In afwachting moeten bedrijven gesensibiliseerd worden.