Mevrouw Courtois wil een eigen zaak uit de grond stampen


Tax
07.12.2015

EIGEN ZAAK OPSTARTEN (SECUREX) = In een nieuwe artikelenreeks volgen we mevrouw Courtois, een jonge en ambitieuze vrouw die graag haar eigen zaak in orthopedische producten wil opstarten. Alleen ziet ze op tegen de kosten hiervan. Ze heeft namelijk net de schoolbanken verlaten en bijgevolg nog geen groot startkapitaal opgebouwd.

Nochtans ziet mevrouw Courtois de dingen groots en wil ze - eens de zaak goed draait - zo snel mogelijk personeel aanwerven. Maar dat kost veel geld… Mevrouw Courtois laat zich echter niet afschrikken en wil nagaan of er (financiële) maatregelen bestaan die haar een handje kunnen helpen.

Welke maatregelen?
In dit eerste artikel van de reeks rond mevrouw Courtois geven we u een algemeen overzicht van de (niet limitatief opgesomde) maatregelen die in het leven werden geroepen om ondernemingen een duwtje in de rug te geven[1].

Maatregelen die kunnen toegepast worden door ondernemingen zonder personeel
Onderstaande maatregelen betreffen financiële / fiscale voordelen om (startende) en innovatieve ondernemingen een duwtje in de rug te geven. Ze zijn bovendien niet gebonden aan de tewerkstelling van personeel.Wenst u te weten voor welke subsidies u in aanmerking kan komen? Vraag dan hier uw overzicht aan.

Uiteraard kan u ook op Securex rekenen bij het aanvragen van deze subsidies of premies. Wij kunnen samen met u uw dossier samenstellen en voorleggen aan de juiste instanties.


Maatregelen die de tewerkstelling van personeel vereisen
In tegenstelling tot bovenstaande maatregelen beogen de hierna vermelde voordelen de tewerkstelling van personeel op verschillende manieren te bevorderen.Meer informatie over deze maatregelen?
U kan uiteraard terecht op de bovenstaande links, maar daarbovenop zullen deze diverse maatregelen de komende weken nader toegelicht worden aan de hand van een artikelenreeks waarin de projecten van mevrouw Courtois aan bod komen.

[1] Opgelet. De invalshoek van deze reeks artikels betreft startende ondernemingen. Meer bepaald willen we beginnende ondernemers inwijden in de vele, vaak onbekende, maatregelen waarvan werkgevers en ondernemingen kunnen profiteren. Dit neemt echter niet weg dat vele van de maatregelen die in dit artikel worden opgesomd ook van toepassing kunnen zijn op reeds gevestigde ondernemingen. We willen ook opmerken dat in deze reeks van artikels niet dieper zal worden ingegaan op de formaliteiten die startende ondernemingen dienen te vervullen (bv. inschrijving in de Kruispuntbank).
(Bron: www.securex.be)