De Croo licht plan toe voor ultrasnel internet in België


Tax
05.06.2015

BRUSSEL 04/06 (BELGA) = België moet er alles aan doen om zijn huidige voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet te behouden. Om dat voor elkaar te krijgen heeft minister Alexander De Croo (Open Vld) het "Plan voor ultrasnel internet in België" uitgewerkt, dat 17 concrete maatregelen bevat. De Croo lichtte die maatregelen donderdag toe bij de ISPA, de Belgische vereniging van Internet Service Providers. De 17 maatregelen werden verdeeld over vier thematische actiegebieden. Het eerste actiegebied streeft naar een gemeenschappelijke strategische visie voor de uitrol van ultrasnel internet en omvat onder andere het in kaart brengen van de netwerkdekking. De bedoeling is om zo de gebieden te identificeren waar nog geen performante infrastructuur aanwezig is, waarna maatregelen kunnen genomen worden. De kaarten zullen ook online toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. Voorts wordt ingezet op een regelgevend en reglementair kader voor investeringen in nieuwe netwerktechnologieën. Onder het tweede actiegebied, breedband voor iedereen, wil de overheid onder andere het gebruik van mobiel breedband als alternatief voor een vaste breedbandtoegang stimuleren en wordt ook de wifi-uitrol gepromoot. Zo zullen er maatregelen worden uitgewerkt die het uitrollen van wifi vereenvoudigen en komt er meer transparantie voor wifi-aanbieders over de verplichtingen die ze moeten naleven. Scholen, bibliotheken en ziekenhuizen zullen prioritair van ultrasnel internet worden voorzien, luidt het. Het derde actiegebied spitst zich toe op de omzetting van een Europese richtlijn die de kosten voor de aanleg van ultrasnelle netwerken naar beneden wil halen. Er komt onder meer in elk gewest een centraal elektronisch loket voor het aanvragen van vergunningen en er wordt gewerkt aan de optimalisering van de coördinatie van de wegwerkzaamheden en een kostenverdeling tussen de verschillende netwerkoperatoren die aan die werkzaamheden deelnemen. Operatoren kunnen ook toegang vragen tot de bestaande infrastructuur van andere nutsbedrijven om de uitrol van breedband sneller en goedkoper te maken. Het laatste actiegebied werkt tenslotte naar een dynamisch ecosysteem toe. Hiervoor zal de academische wereld gestimuleerd worden om innovatieve onderzoeksprojecten op te zetten, en moeten ook de kmo's en de zelfstandigen betrokken worden. Om het vertrouwen van de gebruikers te versterken, zal de regulator erop toezien dat de beloofde internetsnelheden effectief worden geleverd.