Burgerparticipatie in het digitale tijdperk


Tax
23.10.2015

BURGERPARTICIPATIE (SECUREX) = Securex steunt en moedigt innovatie aan bij jonge ondernemers zoals Wietse. Als student-ondernemer heeft Wieste zich toegelegd op de digitalisatie van de dialoog tussen de stad en haar inwoners, om vervolgens een digitaal platform te ontwikkelen die dit mogelijk maakt. Lees hieronder wat hij ons kan leren.”

Met de toenemende verstedelijking en burgers die steeds luider beginnen te schreeuwen om meer transparantie, hebben steden er alle baat bij om naar oplossingen te zoeken voor een democratischer stadsbeleid. Civic tech startups helpen steden te innoveren door haar burgers nauwer te betrekken bij de stadsontwikkeling. 

Overheid: vriend of vijand?
Overheden vormen samen de grootste en misschien wel de belangrijkste sector, maar werden in het verleden steeds genegeerd door ondernemers. “Vermijd ten alle tijden dat de overheid je klant is”, klonk het, “het duurt eeuwen vooraleer je er iets mee gedaan krijgt.” Tijden veranderen echter: in het komende decennium zullen er gigantische opportuniteiten opduiken voor ondernemers om overheden efficiënter te maken door ze te injecteren met nieuwe technologieën. Overheden staan aan de vooravond van een grote gedaanteverandering: van een log, bureaucratisch apparaat tot een open, transparante en “smart” innovator.
Tegen 2050 zal maar liefst 70% (!) van de wereldbevolking leven in verstedelijkt woongebied. Met andere woorden, steden zullen – nog meer dan vandaag – plekken worden waar er een onbegrensde collectieve intelligentie heerst. Hoog tijd om die creativiteit los te laten en de burger eindelijk een stem te geven in het stadsbeleid.

Citizensourcing
Steeds meer zogenaamde civic tech startups doen er alles aan om burgers meer inspraak te geven door het benutten van bestaande technologieën. Hoe kan het ook: we leven in een digitaal tijdperk maar gebruiken nog steeds middeleeuwse middelen (lees: pen en papier) om onze overheid te bereiken. De middelen waar burgers tot op heden over beschikken om hun ei kwijt te kunnen en hersenspinsels te delen met hun stad en medeburgers, zijn dungezaaid. Welke burger staat er nu te springen om zijn hele namiddag te besteden in het stadhuis in de hoop dat men de juiste politicus te pakken krijgt om zijn ideeën mee te delen? Niemand, inderdaad.
De Engelse term crowdsourcing — waarbij je beroept doet op de kennis van een grote groep individuen — is stilaan een gevestigde waarde in het woordenboek van iedere ondernemer. Binnen enkele jaren kan je ook citizensourcing — waarbij een overheid ideeën inzamelt bij haar burgers — daaraan toevoegen. In de Verenigde Staten zijn er recentelijk aardig wat starters begonnen met een online platform waarop burgers hun stadsideeën kunnen delen met elkaar en met de stad. Ook bij ons maakt digitale burgerparticipatie zijn opmars.

Digitale burgerparticipatie
Zo is er de Brusselse startup CitizenLab die steden laat innoveren door hen een digitaal platform aan te bieden waarop hun burgers de stad co-creëren. Zij willen een dialoog tot stand laten komen tussen de stad en haar inwoners. Enerzijds kunnen de burgers op het platform ideeën plaatsen, deze samen verder uitwerken en op hun favoriete voorstellen stemmen. Ideeën die een minimum aantal stemmen halen, worden vervolgens in overweging genomen door de stad. Anderzijds kan de stad de mening van haar burgers consulteren rond moeilijke kwesties. CitizenLab wil met haar platform stedelijke besluitvorming democratischer en transparanter maken.
CitizenLab is momenteel op zoek naar partnersteden om hun platform te lanceren: aarzel dus niet om deze informatie te delen met uw gemeentebestuur.

(Bron text & foto: www.securex.be)