Brussel heeft eigen strategie voor economische ontwikkeling


Tax
17.12.2014

De Brusselse regering en de sociale partners hebben dinsdag een tienjarige strategie ondertekend om de economie en de tewerkstelling in het Brussels gewest een nieuwe dynamiek te geven. De Strategie 2015 moet de tegenganger worden van het Waalse marshallplan. Brussel is een internationale stad, maar dat is een tweesnijdend mes. De vele jobs die de vele internationale instellingen met zich meebrengen, komen te vaak niet de Brusselaars ten goede. De aantrekkingskracht van Brussel komt vooral hoogopgeleiden ten goede, maar slaagt er niet in om de laaggeschoolde werkloosheid weg te werken. De Strategie 2025 die dinsdag symbolisch in het Atomium werd ondertekend moet daaraan verhelpen. Het plan legt niet minder dan 18 doelstellingen voorop, uitgewerkt in 160 werven, verspreid over alle mogelijke beleidsdomeinen gaande van onderwijs en opleiding over de werking van de overheid tot exportbevordering en fiscaliteit. Heel wat van die zaken staan al in het Brussels regeerakkoord. Zo zal er werk gemaakt worden van een "small business act", een handvest dat de relaties tussen de overheden en kmo's moet verbeteren, onder meer via een betere toegang tot financiering en een vlotter vergunningenbeleid of een beter steunpakket voor ondernemingen. Eén van de doelstellingen draait rond (steun aan) grote investeringen, al gaat het vooral om projecten die al in de steigers staan, zoals de herontwikkeling van de Heizel-Site, de Reyers-site of de kanaalzone. Mar ook de herwaardering van sites als de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis, de NAVO of de kazernes van Elsene staan in de nota. De strategienota bakent acht economische domeinen af met een groot jobpotentieel: toerisme, gezondheidszorg, milieu, digitale economie, creatieve economie, industrie, voeding en horeca en tenslotte erfgoedberoepen. "Brussel wordt te vaak beschouwd als het probleem van dit land, ik zou liever hebben dat ze als de oplossing gezien wordt", zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). De Franse Gemeenschap heeft het plan mee ondertekend. Namens de Vlaamse regering was minister bevoegd voor Brussel Sven Gatz (Open Vld) aanwezig bij de voorstelling. "De Vlaamse regering onderschrijft de strategische doelstellingen van het plan, maar wil over de operationele doelstellingen verder discussiëren met de Brusselse regering. Het gaat niet over onoverkomelijke zaken", zei hij. Gatz heeft daarover een document overgemaakt aan Brussels minister-president Vervoort. Het Vlaamse document is ondertekend door Gatz zelf, minister-president Geert Bourgeois (N-VA), minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).