Ons nieuws

Een verlaging van de sociale bijdragen voor de zelfstandigen vanaf 2016


Tax
26.01.2016

VERLAGING VAN SOCIALE BIJDRAGEN (SECUREX) = In het kader van de taxshift zal het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen geleidelijk aan dalen.
In een eerste fase zal vanaf 2016 het bijdragepercentage van 22%, van toepassing op gevestigde zelfstandigen, verminderen naar 21,5%. Uiteindelijk zal in 2018 het bijdragepercentage op 20,5% gevestigd zijn voor zowel startende als gevestigde zelfstandigen.
Meer lezen...

2016, een overgangsjaar


Tax
25.01.2016

Het jaar 2016 zal een reeks nieuwe regels met zich meebrengen. Aangezien de reeds ingevoerde hervormingen worden voorgezet en de aangekondigde hervormingen worden opgestart, zal het echter vooral om een overgangsjaar gaan...
Meer lezen...

Sinds 1 december: netto-overuren in de horeca!


Tax
06.01.2016

NETTO-OVERUREN IN DE HORECA (SECUREX) = Naast de flexi-jobs werd in de horecasector (PC 302) op 1 december 2015 ook het principe van de netto-overuren ingevoerd. Alvorens de voorwaarden en voordelen van deze netto-overuren uit de doeken te doen, staan we eerst nog even stil bij de vraag: "wat is overwerk?"
Meer lezen...

Mevrouw Courtois – Een tweede werknemer of niet?


Tax
06.01.2016

TWEEDE WERKNEMER (SECUREX) = In een vorige artikel kon u lezen dat mevrouw Courtois vanaf 1 januari 2016 haar eerste werknemer, Jeroen, zal aanwerven. Na het zien van alle voordelen waarvan zij in dit verband zal kunnen genieten, stelt ze zich de vraag of ze ook niet onmiddellijk naar een tweede werknemer op zoek zou gaan.
Meer lezen...

PC 302 – De flexi-jobs zijn er! Wat nu?


Tax
30.12.2015

FLEXI-JOBS (SECUREX) = Over de flexi-jobs is al heel wat inkt gevloeid. Hoewel de wet hierover deze zomer al klaar was, was het even wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad [1]. Nu alles definitief is, is de tijd rijp om dit nieuwe statuut van naaldje tot draadje uit te leggen.
Meer lezen...

Oproep tot telewerk – Bent u klaar voor deze formule?


Tax
29.12.2015

TELEWERK (SECUREX) = Nadat het dreigingsniveau voor Brussel werd opgetrokken tot 4 riep het VBO op maandag 23 november 2015 de Brusselse ondernemingen en organisaties op om telewerk te overwegen. En ook het begin van het winterseizoen kan u ertoe aanzetten om deze vorm van arbeidsorganisatie op afstand naar voren te schuiven als een goede oplossing voor uw werknemers.
Meer lezen...

Outplacement – Vanaf 2016 mag u steeds 4 weken loon aftrekken


Tax
23.12.2015

OUTPLACEMENT (SECUREX) = Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding ten belope van minstens 30 weken loon, heeft hij recht op een outplacementaanbod van zijn werkgever. Wanneer hij dit aanbod aanvaardt, mag de werkgever het bedrag van de opzegvergoeding verminderen met 4 weken loon, ter compensatie van de kost van de outplacementbegeleiding.
Meer lezen...

Vergeet uw voorafbetalingen voor het laatste trimester niet!


Tax
21.10.2015

Stress & burn-out (SECUREX) = De vierde kwartaalbetaling in het kader van voorafbetalingen moet ten laatste op 21 december 2015 gebeuren. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscale administratie aan om niet te wachten tot deze laatste dag om de betaling te verrichten.
Meer lezen...

Maaltijdcheques moeten maandelijks toegekend worden


Tax
23.12.2015

MAALTIJDCHEQUES (SECUREX) = Om niet als loon beschouwd te worden, moeten de maaltijdcheques maandelijks aan de werknemer uitgereikt worden. Als gevolg daarvan zal een werkgever een soms toe gehouden zijn het aantal effectief toegekende maaltijdcheques recht te zetten. Hij beschikt hiervoor over een bepaalde termijn.
Meer lezen...

Overeenkomst voor onbepaalde duur is de regel en opeenvolgende contracten van bepaalde duur de uitzondering!


Tax
21.12.2015

Stress & burn-out (SECUREX) = In 2014 schrapte de 'wet betreffende het eenheidsstatuut' het principe van de proefperiode, waardoor een gewone arbeidsovereenkomst geen dergelijk beding meer mag bevatten. Hierdoor worden nu steeds meer arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd gesloten.
Meer lezen...

De nieuwe loonbedragen voor 2016 zijn gekend


Tax
21.12.2015

LOONBEDRAGEN 2016 (SECUREX) = De bedragen van de bezoldigingen voorzien door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Voor het jaar 2016 betekent dit dat de bedragen van 33.203 en 66.406 euro tot respectievelijk 33.221 en 66.441 euro opgetrokken worden.
Meer lezen...

Is een eindeloopbaantijdskrediet in 2016 nog mogelijk vanaf 55 jaar?


Tax
17.12.2015

EINDELOOPBAANTIJDSKREDIET (SECUREX) = Sinds 1 januari 2015 kunnen enkel werknemers die onder een uitzonderingsregime vallen, nog vanaf de leeftijd van 55 jaar onderbrekingsuitkeringen in het kader van een eindeloopbaantijdskrediet genieten. Op 1 januari 2016 wordt deze leeftijdsgrens opgetrokken tot 56 jaar. Een sector-cao kan de leeftijdsvoorwaarde echter op 55 jaar behouden. Hoog tijd dus om na te gaan of uw sector iets voorzien heeft op dit vlak.
Meer lezen...

Een kwaliteitscertificaat voor jobs? Liever niet


Tax
16.12.2015

KWALITEITSCERTIFICAAT (SECUREX) = Recent liet de partij Groen een ballonnetje op om een kwaliteitscertificaat voor jobs in te voeren, naar aanleiding van de conferentie van werkbaar werk van Minister Kris Peeters. Er zijn slopende jobs en er zijn gezonde jobs. Maar is er wel een probleem?
Meer lezen...

Jobcrafting … of de kunst om te werken aan meer zingeving tijdens het werk


Tax
16.12.2015

JOBCRAFTING = Jobcrafting biedt werknemers de mogelijkheid om hun functie te personaliseren. In die mate dat een job beter gaat aansluiten bij hun behoeften, verwachtingen en verlangens. Deze omschrijving heeft in principe betrekking op alle werknemers, ongeacht hun niveau: arbeiders en bedienden, managers en kaderleden, ...
Meer lezen...

Hoe blus je een burn-out?


Tax
14.12.2015

BURN-OUT (SECUREX) = Twee op de drie werknemers voelen meer stress dan goed voor ze is. Bijna één op de tien kampt met een burn-out.  Omdat kniezen geen zin heeft, pak je die burn-out beter aan voordat je opbrandt.
Meer lezen...

De impact van de CO2-uitstoot op de bedrijfswagens


Tax
11.12.2015

CO2-UITSTROOT (SECUREX) =
Afgelopen weken konden we in de pers lezen dat bepaalde autoconstructeurs fraude hadden gepleegd met de CO2-uitstoot. Hierbij denken we ook automatisch aan de bedrijfswagens. Sinds 2012 geldt er immers een nieuwe berekeningswijze om het belastbare voordeel alle aard (VAA) te bepalen, waarbij de CO2-uitstoot een belangrijke rol speelt.
Meer lezen...

Boetes en belastingverhogingen voor ontbrekende fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing


Tax
08.12.2015

BOETES EN BELASTINGVERHOGINGEN (SECUREX) =
De FOD Financiën heeft vastgesteld dat elk jaar verschillende schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen of een foutieve aangifte indienen. Bovendien worden ook diverse fiscale fiches niet correct of niet tijdig ingediend. Daarom zal de fiscus voortaan strenger optreden met boetes en belastingverhogingen.
Meer lezen...

Mevrouw Courtois wil een eigen zaak uit de grond stampen


Tax
07.12.2015

EIGEN ZAAK OPSTARTEN (SECUREX) = In een nieuwe artikelenreeks volgen we mevrouw Courtois, een jonge en ambitieuze vrouw die graag haar eigen zaak in orthopedische producten wil opstarten. Alleen ziet ze op tegen de kosten hiervan. Ze heeft namelijk net de schoolbanken verlaten en bijgevolg nog geen groot startkapitaal opgebouwd.

Meer lezen...

Hoeveel zal het jaar 2016 u kosten, als we rekening houden met de tax shift?


Tax
07.12.2015

JAAR 2016 (SECUREX) = Om u te helpen bij de voorbereiding van uw budget voor 2016, brachten we u een aantal kosten in herinnering die een invloed kunnen hebben op dat budget: de gangbare uitgaven voor elke werkgever, maar ook de recente regeringsmaatregelen.
Meer lezen...

Sinterklaas – Mag uw werknemer zijn schoentje zetten?


Tax
02.12.2015

SINTERKLAAS (SECUREX) =
Geschenkcheques, flessen wijn, speelgoed voor de kinderen. U wil uw werknemers op het einde van het jaar verwennen? Weet dan dat deze geschenkjes ook voor u als werkgever sociale en fiscale "geschenkjes" zijn, ten minste als u zich houdt aan de specifieke regels voor de toekenning ervan.
Meer lezen...

Terreurdreiging niveau 4 in Brussel: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?


Tax
02.12.2015

TERREURDREIGING NIVEAU 4 IN BRUSSEL (SECUREX) =
Het afkondigen van het niveau 4 voor terreurdreiging in Brussel heeft nogal wat gevolgen voor het openbaar leven in Brussel: metro's rijden niet, evenementen worden afgelast, de scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten, de winkelcentra blijven toe,…
Meer lezen...

Met pensioen en nog aan de slag? Sommigen moeten beginnen tellen!


Tax
27.11.2015

PENSIOEN (SECUREX) = In het hoofdstuk over de toegelaten activiteiten van gepensioneerden werd dit jaar een grote stap voorwaarts gezet[1]. Voortaan mag elke gepensioneerde van 65 jaar en elke gepensioneerde met 45 jaar loopbaan onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioen te verliezen. Deze nieuwigheid geldt voor de inkomsten vanaf 2015 en bevat enkele nuances.

Meer lezen...

Eerste aanwervingen nog voordeliger vanaf 2016


Tax
17.11.2015

AANWERVINGEN VANAF 2016 (SECUREX) = De doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt binnenkort nog interessanter: voor de eerst aangeworven werknemer zouden geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd zijn, en dit voor onbepaalde duur, en bovendien zal de vermindering uitgebreid worden tot de 6de werknemer.

Meer lezen...

Geleidelijke vermindering van het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen


Tax
13.11.2015

SOCIALE BIJDRAGEN (SECUREX) =
In het kader van de taxshift wordt een geleidelijke vermindering van het bijdragepercentage ingevoerd voor de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen.
Meer lezen...

E-commerce – mis de boot niet!


Tax
13.11.2015

E-COMMERCE (SECUREX) = De ontwikkeling van e-commerce is een belangrijk onderdeel op de digitale agenda van Europa, zo bericht de FOD Economie in een persbericht. Een van de doelstellingen van deze digitale agenda is dat in 2015 50% van de bevolking zijn aankopen online moet doen. Daarbovenop moet ook 33% van de kmo's online aankopen en verkopen in 2015.
Meer lezen...

Een uitkering voor de zelfstandige mantelzorgers


Tax
10.11.2015

UITKERING VOOR DE ZELFSTANDIGE MANTELZORGERS (SECUREX) = De huidige bepalingen in het sociaal statuut der zelfstandigen ten voordele van zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk dienen te onderbreken om een naaste te verzorgen, werden sinds 1 oktober 2015 aanzienlijk verbeterd. Immers, een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk wenst te onderbreken om zorg aan een naaste te verlenen, kan voortaan, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen voor mantelzorg genieten.

Meer lezen...

Evaluatiegesprekken: stel de spelregels in vraag, niet het spel


Tax
06.11.2015

EVALUATIESPREKKEN (SECUREX) = In de voorbije dagen is weer heel wat te doen (Vtm Nieuws:  1 bedrijf op 3 schrapt jaarlijkse evaluatie) rond het nut of de onzin van de jaarlijkse evaluatie – of functioneringsgesprekken. Organisaties doen dit dikwijls omdat dit zo voorzien is en vastgelegd werd in allerlei formele regels en procedures. Regelmatig rijst dan gewoontegetrouw –vooral bij het management – opnieuw de vraag of die hele handel nog wel zinvol is. De leidinggevenden doen dit niet graag, de werknemers zien het dikwijls als een verplicht nummer, én het kost bovendien handenvol geld aan de ondernemingen.
Meer lezen...

Leiders hebben meer stress, toch?


Tax
06.11.2015

LEIDERS HEBBEN MEER STRESS? (SECUREX) = Je hoort het soms: hoe hoger men zich bevindt in de organisatiehiërarchie, hoe meer stress men ervaart. Maar is dat ook zo? In deze blogpost bespreken we onderzoek dat aantoont dat dit niet zo is: leiderschap blijkt immers geassocieerd met lagere, in plaats van hogere, stressniveaus.
Meer lezen...

Agility een plaats geven in het personeelsbeleid


Tax
02.11.2015

AGILITY (SECUREX) = “Als het lukt om de wendbaarheid of Agility van medewerkers te verhogen, varen zowel werknemer als bedrijf daar wel bij”, stelt Diane Hulsbosch, Business Unit Director HR Consulting van Securex. “Maar beide partijen moeten er ook inspanningen voor leveren.” Agility wint snel veld als concept in de HR-wereld.
Meer lezen...

Sedentarisme en beweging op het werk


Tax
31.10.2015

SEDENTARISME EN BEWEGING (SECUREX) = Langdurig zitten of sedentarisme heeft een ernstige impact op uw medewerkers. Heel wat mensen houden rug-, nek- of schouderpijn over aan te weinig beweging op het werk. En dat weegt op hun motivatie en hun productiviteit. Sedentarisme werkt op langere termijn trouwens hart- en vaatziekten in de hand. De remedie? Meer beweging. Op het werk en op vrije momenten.
Meer lezen...

Gebruik van een professionele gsm tijdens de vakantie


Tax
31.10.2015

PROFESSIONELE GSM TIJDENS DE VAKANTIE (SECUREX) = Als werkgever stelt u een gsm/smartphone van het bedrijf ter beschikking van (sommige van) uw werknemers. Los van het feit of deze werknemers hem enkel voor beroepsdoeleinden of ook voor privégesprekken mogen gebruiken, wat gebeurt er als ze hun gsm/smartphone ook tijdens hun vakantie gebruiken?
Meer lezen...

Heeft pendelen ook echt een negatieve invloed op ons geluksgevoel?


Tax
29.10.2015

Negatieve invloed op ons geluksgevoel (SECUREX) = De werkende Belg bumpert elke dag in ellenlange files, of botst op frustrerende vertragingen bij het openbaar vervoer. Heeft pendelen ook echt een negatieve invloed op ons geluksgevoel?

De Belgische studie ligt in lijn met andere, internationale onderzoeken. In 2008 concludeerden Duitse wetenschappers dat lang pendelen en geluk niet bepaald samengaan.
Meer lezen...

Akkoord Taxshift – De laatste losse eindjes aan elkaar geknoopt


Tax
29.10.2015

TAXSHIFT (SECUREX) = Afgelopen zaterdag 10 oktober bereikte het kernkabinet een akkoord over de begroting en de taxshift. Deze verschuiving van lasten op arbeid naar andere bronnen werd al in grote lijnen vastgelegd, maar moest nog verder verfijnd worden. Onderstaand vindt u een overzicht van de geplande maatregelen.
Meer lezen...

Meer en meer zelfstandigen in bijberoep: kiemen van een nieuw ondernemerschap?


Tax
27.10.2015

ZELFSTANDIGEN IN BIJBEROEP (SECUREX) = Begin 2015 berichtten de media op basis van recente cijfers van FOD Economie over de evolutie van de zelfstandigen in bijberoep. Meer en meer voornamelijk hooggeschoolde jonge mannen lijken, ondanks de onheilspellende berichten over werkdruk en burn-out, toch de tijd te vinden voor het lucratief ontwikkelen van een tweede job op zelfstandige basis.
Meer lezen...

Crowdfunding, dé oplossing voor de opstart van uw bedrijf?


Tax
26.10.2015

CROWDFUNDING (SECUREX) = Bent u als startend ondernemer op zoek naar financiering voor de lancering van uw bedrijf? In de opstartfase is het zeer moeilijk financiële middelen te verkrijgen van de bank of via andere traditionele kanalen. Crowdfunding vormt hier dan ook een ideaal alternatief.
Meer lezen...

Het knotsgekke idee om een coworking bar uit te vinden


Tax
26.10.2015

COWORKING BAR (SECUREX) = Heb je wel eens gehoord van een coworking bar? Welk principe ligt er aan de basis van dit innovatieve project? Is het eigenlijk een bar of een kantoor? Als hoofd van een coworking bar vertelt Pauline ons er meer over aan de hand van haar ervaringen.
Meer lezen...

Geef je onderneming alle kansen om sterker te worden


Tax
23.10.2015

Faillissementpreventieproject Screening4You (SECUREX) = Ruim 1800 Vlaamse ondernemingen werden de afgelopen twee jaar doorgelicht door het faillissementpreventieproject Screening4You. Ruim een kwart van deze bedrijven kampte met ernstige moeilijkheden en riskeerde zonder ingrepen failliet te gaan. 37 procent van die bedrijven met moeilijkheden ging er dankzij analyse en bijsturing grondig op vooruit.
Meer lezen...

Burgerparticipatie in het digitale tijdperk


Tax
23.10.2015

BURGERPARTICIPATIE (SECUREX) = Securex steunt en moedigt innovatie aan bij jonge ondernemers zoals Wietse. Als student-ondernemer heeft Wieste zich toegelegd op de digitalisatie van de dialoog tussen de stad en haar inwoners, om vervolgens een digitaal platform te ontwikkelen die dit mogelijk maakt. Lees hieronder wat hij ons kan leren.”

Met de toenemende verstedelijking en burgers die steeds luider beginnen te schreeuwen om meer transparantie, hebben steden er alle baat bij om naar oplossingen te zoeken voor een democratischer stadsbeleid. Civic tech startups helpen steden te innoveren door haar burgers nauwer te betrekken bij de stadsontwikkeling.

Overheid: vriend of vijand?
Overheden vormen samen de grootste en misschien wel de belangrijkste sector, maar werden in het verleden steeds genegeerd door ondernemers. “Vermijd ten alle tijden dat de overheid je klant is”, klonk het, “het duurt eeuwen vooraleer je er iets mee gedaan krijgt.”
Meer lezen...

Tax Shelter of start-up plan: een overtuigend argument voor uw toekomstige investeerders


Tax
22.10.2015

START-UP (SECUREX) = Om de ondernemingszin in België aan te moedigen, heeft de federale regering beslist de investering in een start-up fiscaal aantrekkelijk te maken.

Het nieuwe start-up plan is er!
Elke investeerder die de lancering van een nieuwe onderneming (kmo of microbedrijf) of de kapitaalsverhoging voor een bedrijf dat geen 4 jaar oud is financiert, zal vanaf 1 juli 2015 een belastingvermindering kunnen genieten. Meer in detail betekent dit dat deze investeerders een bedrag gelijk aan 30% (voor een kmo) of 45% (voor een microbedrijf) van hun investering fiscaal mogen aftrekken.
Onder welke voorwaarden?
Er bestaan enkele voorwaarden wat de aard van de activiteit betreft: geen managementvennootschap, geen vastgoedvennootschap of bouwbedrijf, bijvoorbeeld. Alle andere commerciële activiteiten worden in de context van de tax shelter toegestaan, voor zover het totale geïnvesteerde bedrag geen 100.000 euro per jaar en per persoon (en een derde van het kapitaal van de onderneming) overschrijdt. Bovendien mag een onderneming dankzij deze investering niet meer dan 250.000 euro inzamelen.
(Bron: www.securex.be)

Stress & burn-out: hoe kan een zelfstandige dit aanpakken?


Tax
19.10.2015

Stress & burn-out (SECUREX) = De schuldige? Werklast, emotionele belasting en incompetentie
Ondanks hun autonomie en intrinsieke motivatie – bronnen van energie die ontbreken bij veel werknemers – blijken zelfstandigen meer stress te hebben dan werknemers. Welke zijn dan de aspecten van hun werk die hen stress bezorgen? De ‘Werkbaarheidsmonitor’ beschrijft de drie belangrijkste stressfactoren.
Meer lezen...

“Stressmanagement in start-ups ”


Tax
15.10.2015

STRESSMANAGEMENT (SECUREX) = ListMinut: “We zijn allemaal zelfstandigen, maar we leggen onszelf bepaalde beperkingen op om een aangenaam werkkader te verzekeren”
Als pioniers van de alternatieve economie werken de medeoprichters en medewerkers van het platform ListMinut meer dan vijftig uur per week. Hoe kun je zo’n ritme aanhouden zonder eraan onderdoor te gaan? Er heerst een goede sfeer, ze werken in een gestructureerde werkomgeving en vooral … ze gebruiken hun energie op een optimale manier.
Meer lezen...

“Winkeliers moeten veranderen als ze willen overleven”


Tax
29.07.2015

BRUSSEL 29/07 (BELGA) = De zelfstandige kleinhandel in ons land krijgt almaar forsere klappen. Al één winkel op de vier is een ketenzaak, zelfstandige winkeliers zijn in vijftien jaar van 154.000 naar 89.000 gedaald en de leegstand is in zes jaar tijd met zeventig procent gestegen. Unizo-topman Karel Van Eetvelt roept zijn winkeliers daarom op om meer mee te gaan met hun tijd, luidt het woensdag in de kranten van Mediagroep.
Meer lezen...

Landbouwbeurs Libramont - Minister Borsus wil met "voedselpatriottisme" landbouwers ondersteunen


Tax
24.07.2015

BRUSSEL 24/07 (BELGA) = Federaal minister van Landbouw Willy Borsus heeft vrijdag, naar aanleiding van de opening van de 81ste landbouwbeurs in Libramont, een reeks van tien maatregelen opgelijst waarmee hij de landbouwsector wil ondersteunen.
Meer lezen...

Financiële injectie van 2 miljoen euro voor start-up neoScores


Tax
24.07.2015

BRUSSEL 24/07 (BELGA) = De Antwerpse start-up neoScores, die digitale muziekpartituren aanbiedt, heeft in totaal 2 miljoen euro durfkapitaal opgehaald.
Meer lezen...

MicroStart kende al 10 miljoen euro microkredieten toe


Tax
24.07.2015

BRUSSEL 23/07 (BELGA) = De microfinancieringsinstelling microStart heeft sinds haar oprichting in 2011 al voor 10 miljoen euro aan microkredieten verstrekt, goed voor 1.000 nieuwe banen.
Meer lezen...

Taxshift - Unizo vraagt bij uitwerking inspanning voor Vlaamse kmo's


Tax
23.07.2015

BRUSSEL 23/07 (BELGA) = Unizo is tevreden dat er een akkoord is bereikt over een taxshift, maar roept de regering op om bij de uitwerking ervan ook aan de kleine Vlaamse kmo's te denken.
Meer lezen...

Kmo's betalen vooral voor mobiel bellen meer dan in buurlanden


Tax
23.07.2015

BRUSSEL 22/07 (BELGA) = Kmo's waar er intensief mobiel gebeld wordt of waar er vaak met vaste lijnen naar het buitenland wordt getelefoneerd, krijgen meestal een hogere telecomrekening dan in de buurlanden.
Meer lezen...

Steeds meer zelfstandigen werken verder na 65 (PRESS)


Tax
20.07.2015

BRUSSEL 20/07 (BELGA) = Steeds meer zelfstandigen werken verder na hun 65ste. Op vier jaar tijd steeg hun aantal met 30 procent tot zowat 90.000, besluit Le Soir maandag uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Meer lezen...

Wallonië gaat winwinlening uitproberen


Tax
16.07.2015

NAMEN 15/07 (BELGA) = Waals minister voor Economie Jean-Claude Marcourt (PS) gaat de Waalse regering donderdag een proefproject voorstellen van een winwinlening, een maatregel waarmee burgers hun spaargeld aan een 'bevriende' KMO kunnen uitlenen, in ruil voor een belastingvermindering.
Meer lezen...

"Zelfstandigenorganisaties oneens over publicatie inspectieverslagen"


Tax
01.07.2015

BRUSSEL 30/06 (BELGA) = De organisaties voor zelfstandigen verschillen van mening over het nut van het online plaatsen van de inspectieverslagen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op Foodweb.
Meer lezen...

Forse herziening statuut zelfstandige mantelzorgers


Tax
25.06.2015

BRUSSEL 25/06 (BELGA) = De ministerraad heeft donderdag de Koninklijke Besluiten goedgekeurd die het statuut van zelfstandige mantelzorgers aanzienlijk versterkt.
Meer lezen...

"Te veel bedrijven beseffen risico's voor cybersecurity niet"


Tax
24.06.2015

BRUSSEL 23/06 (BELGA) = Nog te veel bedrijven beseffen niet welke risico's ze lopen met betrekking tot cybersecurity.
Meer lezen...

Steeds meer vrouwen starten als zelfstandige (RSVZ)


Tax
23.06.2015

BRUSSEL 23/06 (BELGA) = Het aantal zelfstandigen is in 2014 opnieuw toegenomen, zo blijkt dinsdag uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, kortweg RSVZ.
Meer lezen...

Ministerraad - Meer ondernemingen worden kleine vennootschappen met minder administratie


Tax
22.06.2015

BRUSSEL 19/06 (BELGA) = Vanaf 1 januari volgend jaar zullen meer ondernemingen onder de categorie "kleine vennootschap" vallen, waardoor hun administratieve verplichtingen een pak afnemen en ze bovendien nog fiscale voordelen genieten.
Meer lezen...

CD&V sceptisch over geplande hervorming kmo-portefeuille


Tax
18.12.2014

BRUSSEL 17/06 (BELGA) = Meerderheidspartij CD&V heeft bedenkingen bij de hervorming van de kmo-portefeuille die minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) voorstelt.
Meer lezen...

Brussel heeft eigen strategie voor economische ontwikkeling


Tax
17.12.2014

De Brusselse regering en de sociale partners hebben dinsdag een tienjarige strategie ondertekend om de economie en de tewerkstelling in het Brussels gewest een nieuwe dynamiek te geven. De Strategie 2015 moet de tegenganger worden van het Waalse marshallplan. Brussel is een internationale stad, maar dat is een tweesnijdend mes.
Meer lezen...

Ondernemen kampt met imagoprobleem


Tax
15.06.2015

BRUSSEL 13/06 (BELGA) =De aandacht voor ondernemerschap op de Vlaamse televisiejournaals is beperkt. Dat blijkt uit een studie van de onderzoekster Tine Holvoet van de Vlerick Business School, zo meldt De Tijd zaterdag.
Meer lezen...

"Twee op de drie Belgen deden aankoop via internet in 2014" (Comeos)


Tax
11.06.2015

BRUSSEL 11/06 (BELGA) = Zeven miljoen Belgen hebben vorig jaar een aankoop via internet gedaan. Het gaat om twee op de drie Belgen, of 64 procent. Sinds 2011 kwamen er twee miljoen Belgische klanten bij, en in 2014 alleen al gaat het om 440.000 nieuwe klanten.
Meer lezen...

Een op de acht banen in België komt voort uit sociaal ondernemerschap


Tax
11.06.2015

BRUSSEL 10/06 (BELGA) = In 2013 telde België 16.710 sociale bedrijven, goed voor meer dan 367.000 banen.
lMeer lezen...

Belg koopt 2,1 miljard euro online in eerste kwartaal


Tax
08.06.2015

BRUSSEL 08/06 (BELGA) = De Belgische consumenten hebben in de eerste drie maanden van 2015 voor 2,1 miljard euro aankopen online gedaan.
Meer lezen...

De Croo licht plan toe voor ultrasnel internet in België


Tax
05.06.2015

BRUSSEL 04/06 (BELGA) = België moet er alles aan doen om zijn huidige voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet te behouden.
Meer lezen...

2