Gewestelijke steunmaatregelen

print

Steunmaatregelen van de gewesten


Het vergt wat zoeken, maar de kans is groot dat het gewest waarin je met je onderneming wil starten een of andere subsidie of premie of andere maatregel heeft uitgevaardigd waarvan je kan genieten.

In de loop van de jaren hebben tientallen gewestelijke steunmaatregelen voor starters het licht gezien. Gelukkig heeft elk gewest een portaalsite of database gecreëerd. Een voordeel daarvan is dat ze doorzoekbaar zijn op trefwoorden. Dat leidt sneller naar een goed resultaat dan een zoekmotor zoals Google gebruiken, want die leveren meestal te veel resultaten op.

De voornaamste informatiebronnen voor gewestelijke steunmaatregelen zijn:
• De subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.
• Le portail ecosubsi.brussels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
MIDAS de databank van de steunmaatregelen in het Waals Gewest.

In de drie gevallen mag je je verwachten aan tientallen maatregelen. Hieronder vind je er enkele die specifiek voor starters van nut kunnen zijn, maar het is best mogelijk dat je in de hierboven vermelde databanken nog andere maatregelen vindt die op jouw specifieke situatie van toepassing zijn.

Meer informatie

Kmo-Portefeuille
Breed opgezet online subsidiemechanisme van het Vlaams Gewest, dat geldt voor vrije beroepen en vennootschappen. Je kan per jaar in totaal 15.000 euro subsidie ontvangen voor de uitgaven die je doet op de volgende vier gebieden: opleiding, bedrijfsadvies, technologieverkenning (bijv. mogelijke technische problemen van een innovatie laten analyseren) en internationaal ondernemen. Het vijfde domein (of “pijler”) is het inwinnen van strategisch bedrijfsadvies, hiervoor geldt een subsidieplafond van 25.000 euro per jaar.

Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen – Bizidee
Je kan een startkapitaal van 25.000 euro winnen met deze wedstrijd. Een persoonlijke coach en experts helpen jou je ondernemingsidee uit te werken tot een volwaardig businessplan.

Vernieuwingsfonds
Koop je als zelfstandige of als vennootschap een leegstaand of verwaarloosd gebouw dat voor sanering in aanmerking komt, dan heb je in de eerste 2 jaren na de aankoop binnen bepaalde voorwaarden recht op een subsidie die oploopt tot 90% van de kost van de werken, BTW inbegrepen. Je krijgt tijdens de werken 3 keer een voorschot van 30% van de subsidie.

Premie voor zelfstandigen met een handicap
Wie een zelfstandige activiteit in hoofdberoep start of uitoefent in Vlaanderen of het Brussels Gewest, en te kampen heeft met een arbeidshandicap, kan 5 jaar lang elk kwartaal een ondersteuningspremie van enkele honderden euro’s ontvangen van de VDAB. De premie bedraagt een percentage van het nationale gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) voor een 21-jarige. Het percentage vermindert in de tijd. Mits goedkeuring door de VDAB kan de ondersteuningspremie telkens met 20 kwartalen worden verlengd. De premie wordt voorbehouden aan zelfstandigen die een minimumactiviteit kunnen aantonen.

impulse.brussels
Alles wat je moet weten over het verkrijgen van overheidssteun in het Brussels Gewest..

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Je vindt online heel wat formulieren voor het aanvragen van subsidies. Voorbeelden: investeringen voor een beter leefmilieu, het inwinnen van advies, het aanpassen van installaties aan de Europese normen, enz.

Bouton-2