Ik reken op subsidies en steunmaatregelen voor startende zelfstandigen


Naast kapitaal en kredieten kan je als beginnende ondernemer bijkomende middelen inzetten: premies, subsidies, fiscale voordelen en andere steunmaatregelen van de overheid.

Starten met te weinig middelen is geen goed idee. Gelukkig bestaan talloze initiatieven om beginnende ondernemers een financieel duwtje in de rug te geven. Maar de informatie vinden is tijdrovend. Het gevolg is dat veel starters uiteindelijk enkel gebruik maken van eigen geld en van wat zij losweken bij “family, friends & fools”.

Deze website vergemakkelijkt je zoektocht naar tegemoetkomingen en steunmaatregelen. Denk er ook aan je persoonlijke netwerk aan te spreken. Je boekhouder, je contactpersoon bij de bank of bij het Ondernemingsloket, je coach enz. bezitten veel gespecialiseerde kennis.

Voor allerlei tegemoetkomingen kan je terecht op verschillende niveaus:
• De federale overheid beheert het Participatiefonds en heeft een reeks fiscale en andere voordelen uitgewerkt.
• De gewesten moedigen het ondernemerschap aan via een brede waaier van subsidies en andere steunmaatregelen.
• Ook lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales) doen inspanningen om de plaatselijke economie te stimuleren, sommige maatregelen zijn specifiek bedoeld voor starters.
• De Europese Unie ondersteunt sommige banken en durfkapitaalfondsen die aan Belgische KMO's financiële middelen ter beschikking stellen.
Bouton-2