Lening voor zelfstandigen

print

Ik moet lenen : financieren met professionele kredieten


Naar je bank stappen om een lening te vragen is nooit gemakkelijk. Ook de overheid kan je financiële steun verstrekken, meestal in de vorm van achtergestelde leningen. Hoe ga je daarbij te werk?

Heb je nood aan financiële middelen? Dan kunnen kredietinstellingen of overheidsinstanties je verschillende types van kort- of langlopende kredieten toekennen.

Types van kredieten

Bij de langlopende kredieten rekenen we gewoonlijk:
• het investeringskrediet voor de financiering van de oprichting van een nieuw bedrijf, de samenstelling van een voorraad, de aankoop van machines of voertuigen, de overname van een bestaande zaak, enz.
• strong>leasingovereenkomsten(voor de huur van informaticamiddelen, auto’s, enz.).

Tot de kortlopende kredieten behoren:
• het kaskrediet waarmee je doorlopend over het nodige werkkapitaal beschikt;
• het discontokrediet dat bedoeld is om een cashtekort op te vangen als gevolg van de betalingstermijnen die aan de klanten worden toegekend;
• het borgstellingskrediet waarmee een bank zich borg stelt voor de verbintenissen van een onderneming ten aanzien van derden.

Aankloppen bij de bank

Je bank zal je kredietaanvraag pas onderzoeken als je een geloofwaardig businessplan kunt voorleggen. Ze zal enerzijds rekening houden met je vermogen om de lening terug te betalen, en anderzijds met de geboden garanties.

Hoeft het nog gezegd dat het eerste gesprek met je bankier van kapitaal belang is? Als je een lening wilt vastkrijgen, zal je hem absoluut moeten zien te overtuigen. Laat je desnoods bijstaan door je boekhouder. Om te weten hoe je zo’n gesprek het best voorbereidt, kan je er de tips in de rubriek « Bankier en verzekeraar: vertrouwenspartners » op naslaan.

Een steuntje van de overheid

De overheidsinstellingen die het ondernemerschap moeten steunen, kunnen ervoor zorgen dat je bij de bank gemakkelijker een lening krijgt, door tegelijk met de kredietinstelling op te treden. Er bestaan verschillende formules van achtergestelde leningen elk van de Gewesten. Deze leningen worden gelijkgesteld met quasi-eigen vermogen.

Garantiestelling

De garantiestelling ligt vaak gevoelig in het gesprek met een bankier. Die moet zijn risico (en onrechtstreeks zijn volume van geschillen) beperken, terwijl je zelf geneigd zult zijn om zo weinig mogelijk garanties te verstrekken, zeker op je privé-vermogen. Er zal dus voor beide partijen een aanvaardbare oplossing uit de bus moeten komen.

De regionale Waarborgfondsen spelen hier een belangrijke rol. Onder bepaalde voorwaarden verlenen zij immers de waarborgen die de kredietinstellingen opleggen aan kmo’s en zelfstandigen.

Meer informatie

Febelfin
Via de website van de Federatie van de Belgische financiële sector vind je de gegevens van de in België gevestigde kredietinstellingen.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Deze investeringsmaatschappij ondersteunt ondernemingen o.m. door het verstrekken van waarborgen voor starters die bij de banken moeilijk een lening vastkrijgen. Het systeem waarborgt ook leasingcontracten.

Winwinlening
In Vlaanderen gevestigde kleine ondernemers kunnen bij particulieren een achtergestelde lening van maximaal 100.000 euro aangaan, die fiscaal vriendelijk is voor de kredietgever.

CultuurInvest
Achtergestelde leningen voor ondernemers in de creatieve industrie met duidelijk marktpotentieel. Verstrekt ook kapitaal.

Kidsinvest
Achtergestelde leningen voor wie een kinderdagverblijf opricht, overneemt of uitbreidt.

Hefboom
Diverse kredietvormen voor starters in Vlaanderen en Brussel, inbegrepen de mogelijkheid om de eigen inbreng te ontlenen die het federale Participatiefonds als voorwaarde stelt voor het toekennen van een Startlening. Het Impulskrediet GO is een lening van maximaal 20.000 euro voor wie zelfstandige in hoofdberoep wil worden, maar geen toegang heeft tot bankkredieten.

Brussels Waarborgfonds
Helpt starters en KMO’s aan een aanvullende waarborg om bij een bank een krediet te kunnen bekomen.

Bouton-2