Federale steunmaatregelen


Als gevolg van de nieuwe bevoegdheidsoverdrachten van de federale overheid naar de gefedereerde entiteiten, zijn een aantal nationale stelsels weggevallen. Er bestaan evenwel nog een aantal federale stelsels waarvoor starters in aanmerking komen, zoals de structurele vermindering van de sociale bijdragen en de belastingaftrek voor investeringen in beveiliging of energiebesparingen.

1. Sociaal

Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid wordt automatisch toegekend aan werkgevers die mensen in dienst nemen. Het bedrag van de vermindering hangt af van het kwartaalloon van de werknemer, van de categorie waartoe hij behoort en van het volume van zijn prestaties. De besparing voor de werkgever bedraagt ongeveer 460 euro per kwartaal. De bedoeling van de federeale regering om deze structurele vermindering vanaf 2015 lichtjes te verhogen voor alle werknemers (uitgezonder sociaal Maribel en ondernemingen met aangepast werk) is nog niet concreet tot stand gekomen.

2. Fiscaal

Vrijstelling van belastingverhoging
Zelfstandigen en vennootschappen moeten elk kwartaal een voorafbetaling doen aan de fiscus, anders volgt een zgn. “vermeerdering” van belasting. Startende zelfstandigen in hoofdberoep die geen voorafbetalingen doen, ontsnappen in de eerste drie jaren aan deze vermeerdering. Je zal bij de belastingaangifte een attest moeten voegen van je sociaal verzekeringsfonds.

Investeringsaftrek
Van een groot aantal investeringsuitgaven mogen zowel eenmanszaken (handelaars, consultants enz. zonder vennootschap) als rechtspersonen (vennootschappen) een percentage aftrekken van de belastbare winst.

Vaak gaat het om 13,5%, bijv. voor investeringen in rookafzuigsystemen in de horeca, of voor energiebesparende investeringen. Van investeringen in beveiliging van bedrijfslokalen mag je 20,5% aftrekken van de belastbare winst. Vraag advies aan je boekhouder of fiscalist.

Aftrek voor beveiligingsdiensten
Betalingen aan dienstenleveranciers die verband houden met de beveiliging van beroepslokalen zijn fiscaal aftrekbaar voor 120%. Het gaat bijv. om het abonnement op een alarmcentrale. Meer informatie

Notionele interestaftrek
In de opstartfase heb je hier nog niets aan, maar als je een vennootschap hebt, is het goed om weten dat je in bepaalde omstandigheden van je belastbare winst een bepaald percentage van je ondernemingsvermogen zal mogen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2016 (boekjaar afgesloten op 31 december 2015) bedraagt de notionele basisinterest 1,63%, tegen 2,13% voor kmo’s.

Bouton-2