Europese subsidies

print

Europese subsidies


Bij banken of durfkapitaalfondsen die gevestigd zijn in België, kan je financiering vragen die de steun geniet van de Europese Unie.

De Europese Unie steunt ondernemers en ondernemingen via verschillende kaderprogramma’s die leningen, waarborgen, durfkapitaal en andere subsidies verstrekken door inbreng van eigen middelen. Voorbeeld: het 8e kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU dekt de periode 2014-2020. Tal van Europese programma’s zijn specifiek bedoeld voor kmo’s.

Deze financiële steunmaatregelen worden beheerd door lokale financiële tussenschakels zoals banken, durfkapitaalfondsen of overheidsstructuren. Er zijn er een twintigtal in België. Zij beslissen om je al dan niet een financiering toe te kennen en leggen de voorwaarden ervan vast.


Meer informatie

Europa.eu
Pour tout savoir sur les financements de l’Union européenne. Nombreux liens utiles au départ de cette section du site.
Bouton-2