Financiering van een bedrijf : verschaf je de middelen die stroken met je ambities


Een onderneming oprichten zonder financiële middelen is natuurlijk ondenkbaar. Je eigen geld en dat van je naasten zullen allicht niet volstaan. En dus moet je op zoek naar financiële steun van buitenaf.

Eigen vermogen, vreemd vermogen, zelffinanciering, durfkapitaal, achtergestelde leningen: begrippen waarmee je heel snel vertrouwd zult moeten raken als ze geen belletje doen rinkelen. Om je daarbij te helpen, belichten we in de volgende rubrieken de financiering van een bedrijf in het stadium van zijn oprichting. Zo hopen we klaarheid te scheppen in deze ingewikkelde materie.

Samenstelling van het kapitaal
Lening voor zelfstandigen
Subsidies en maatregelen
Bouton-2