Onbeslagbaarheid woning van de zelfstandige


Ik begin als zelfstandige, maar ik ben bang om mijn huis te verliezen…
Sommige mensen twijfelen om als zelfstandige te beginnen uit angst om hun persoonlijke bezittingen te verliezen bij een faillissement. Om deze rem op de oprichting en de overdracht van ondernemingen weg te nemen, heeft de overheid beslist om de gezinswoning uit de handen van bepaalde schuldeisers te houden door een onbeslagbaarheidsmechanisme in te voeren.

Wat?
Het onbeslagbaarheidsmechanisme beschermt de gezinswoning van de zelfstandige werknemer, dat is de plaats waar hij het grootste deel van de tijd verblijft, al dan niet gedomicilieerd. Er zijn specifieke bepalingen van toepassing als de beroepsactiviteit ook wordt uitgeoefend op deze verblijfplaats.

Voor wie?
Deze bescherming geldt voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Deze maatregel is niet van toepassing op zelfstandigen in bijberoep en degenen met een zelfstandig statuut tijdens hun pensioen.

Hoe?
Om zijn hoofdverblijfplaats te beschermen, moet de zelfstandige een verklaring van onbeslagbaarheid laten opmaken bij een notaris van zijn keuze. Deze verklaring omvat een gedetailleerde beschrijving van de woning en van de rechten die de zelfstandige op de woning bezit. Ze zal door de notaris worden ingeschreven in een daartoe bestemd register op het kantoor van de hypotheekbewaarder. Als je gehuwd bent, moet je echtgeno(o)t(e) zijn (haar) akkoord geven.
Maak gebruik van de zoekmachine op www.notaris.be om een notaris in jouw buurt te vinden.
Bouton-2