Vrije en intellectuele beroepen


De vrije en intellectuele beroepen zijn niet verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister en niet onderworpen aan de in het vorige punt beschreven reglementering. De uitoefening van dergelijke beroepen en het voeren van de beroepstitel leggen daarentegen andere vereisten op. Een specifieke beroepsorganisatie omkadert elk van deze beroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor erkende boekhouders en fiscalisten, psychologen, architecten, (para)medische beroepen, verzekeringstussenpersonen, enz.
Bouton-2