Ondernemersvaardigheden

print

Beschik ik over de nodige vaardigheden om ondernemer te worden?


Ondernemer word je niet zomaar! Naast de managementvaardigheden waar je bij de uitoefening van een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit niet om heen kunt, vereist een welbepaald aantal gereglementeerde beroepen een specifieke bagage. De vrije en intellectuele beroepen hebben dan weer eigen regels op het vlak van de uitoefening van het beroep en het voeren van de titel.
Handels- en ambachtsberoepen
Vrije en intellectuele beroepen

Meer informatie

Belgium.be
Portaalsite van de federale overheid met veel info voor als je overweegt zelfstandige te worden.

FOD Economie
De website van de FOD Economie condenseert eveneens alle nodige info over de voorwaarden om een onderneming te starten. Tevens bevat ze koppelingen naar de websites van de gewesten en gemeenschappen voor de bevoegdheden die in het kader van de 6e Staatshervorming zijn overgedragen.

MijnStarterKit.be
impulse.brussels (het vroegere Brussels Agentschap voor de Onderneming biedt op de site MijnStarterKit.be gedetailleerde informatie (Startersgids) over de formaliteiten die een beginnende ondernemer moet vervullen.
Bouton-2