Vergunning

print

Welke vergunningen heb ik nodig ?


Ben je een starter die kantoorwerk doet van thuis uit, dan kan je meteen aan de slag. Zo eenvoudig liggen de zaken niet altijd. Soms heb je vergunningen nodig.

Milieu- en stedenbouwkundige vergunning

Een milieuvergunning is een toelating om bedrijfsactiviteiten te ontplooien die nadelig kunnen zijn voor het milieu: denk bijvoorbeeld aan het lozen van vervuild water. De te volgen procedure hangt af van de graad van mogelijke hinder, anders gezegd van de “klasse” waarin jouw activiteit wordt ingedeeld.

Hou er rekening mee dat het 3 tot 5 maanden kan duren vooraleer je de vergunning op zak hebt. Alleen voor de activiteiten van klasse 3 (de minst hinderlijke) volstaat een loutere melding en kan je daags nadien al van start gaan.

Het is ook mogelijk dat je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je een bedrijfspand bouwt of verbouwt, een parking aanlegt of lichtreclame plaatst. Is dit het geval, dan zal je een aanvraag moeten doen.

Gemengd project?

Indien jouw onderneming de beide vergunningen vereist, dan spreken we van een “gemengd project”. Belangrijk is dat je pas zal kunnen starten met de werkzaamheden wanneer je beide vergunningen in je bezit hebt. De procedure verschilt per Gewest. de eenvoudigste oplossing is uiteraard de unieke vergunning.

Andere vergunningen


    Vergunning voor de opening van een handelszaak: de regels verschillen afhankelijk van de oppervlakte en van het Gewest, want deze materie werd in het kader vande 6e Staatshervorming overgeheveld naar de Gewesten.

    Leurkaart: wanneer je op markten verkoopt, of aan huis bij de klant (ambulante handel). Deze materie is eveneens een gewestelijke bevoegdheid.

    Ben je actief in de voedselketen (verkoop, verpakking enz.), dan dien je je te registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is een toelating of een erkenning vereist.

Meer informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Op de site van de FAVV vind je welke regels van toepassing zijn als je een bedrijf start dat te maken heeft met voedsel.

Agentschap Ondernemen
Een overzicht van de vergunningen die een onderneming in Vlaanderen (soms) moet hebben, zoals de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. Je kan voor de details verder doorklikken.

impulse.brussels
Je gesprekspartner voor de modaliteiten om vergunningen aan te vragen in het Brussels Gewest.

Leefmilieu Brussel
Alle info over de milieuvergunning in het Brussels Gewest.

Bouton-2