Een vennootschap oprichetn : welke vennootschapsvorm is best voor mij?


Wil je een vennootschap oprichten, dan moet je eerst bepalen welk type. Elke vennootschapsvorm heeft voordelen en nadelen.

Het bekendst zijn de NV (naamloze vennootschap) en de BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Maar indien je startkapitaal beperkt is, loont het de moeite de minder bekende vennootschapsvormen ook onder de loep te leggen.

Hyperlinks vind je onderaan op deze pagina. Hier volgt alvast een opsomming:
  • NV (naamloze vennootschap)
  • BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
  • CVBA en CVOA (coöperatieve vennootschappen)
  • EBVBA (een BVBA met één oprichter)
  • VOF (vennootschap onder firma)
  • CV (gewone commanditaire vennootschap)
  • CVA (commanditaire vennootschap op aandelen)
  • ESV (economisch samenwerkingsverband)
  • EESV (Europees economisch samenwerkingsverband)
  • SE (Europese vennootschap)
  • LV (landbouwvennootschap)

Hoeveel risico?

De soorten vennootschappen kan je onderverdelen in twee categorieën:


  Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: elke vennoot is ten hoogste aansprakelijk voor zijn inbreng in het kapitaal. In deze categorie vallen de NV, de BVBA en de CVBA. In de praktijk zijn de verschillen tussen deze drie vennootschapsvormen niet erg groot meer. Voor de NV is een minimumkapitaa vereist van 61.500 euro, voor een BVBA of een CVBA is dat 18.550 euro.

  Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid: als het fout gaat, kan de vennoot ook zijn privébezittingen verliezen. De keerzijde is dat de oprichting ervan makkelijker is en minder startkapitaal vereist.

Hoe meer eigen kapitaal je kan inbrengen, hoe meer opties je hebt om een vorm te kiezen die je privévermogen beschermt wanneer je failliet gaat.

Starten met 1 euro

Een speciaal geval is de Starters-BVBA. Een “kapitaal” van 1 euro volstaat. Dat is louter theorie, want je mag enkel van start met een minimumkapitaal dat voldoet aan het strenge financieel plan dat je vooraf moet laten goedkeuren door een erkende boekhouder of accountant.

Details lees je op de site van de FOD Economie op de pagina De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "starter" (s-bvba).

De Starter-BVBA is geen succes. De praktijk wijst uit dat wie als ondernemer met heel weinig geldmiddelen van start gaat, het doorgaans al gauw moeilijk krijgt.

Een vennootschap oprichten is maatwerk

In een tweede fase moet je in detail kijken naar de specifieke voorwaarden van elke vennootschapsvorm die nog in aanmerking komt.

De verschillen tussen de vennootschappen hebben te maken met:

  • het vereiste startkapitaal;
  • het minimumaantal vennoten;
  • lde boekhoudkundige verplichtingen;
  • de oprichtingsmodaliteiten;
  • de statuten;
  • de samenstelling van het bestuur;
  • de mogelijkheden om de vennootschap aan anderen over te dragen;
  • ...enzomeer.

Een vennootschap oprichten is dus maatwerk. Laat je bijstaan door een specialist; wie dat kan zijn, lees je op deze website in het onderdeel Partners voor starters.

Meer informatie

FOD Economie
Overzicht van de meest voorkomende vennootschapsvormen met hyperlinks naar detailpagina’s.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Brochure (50 blz.) over de vennootschapsvormen, gratis te downloaden via onderstaande link.

Ik wil starten.be
Een site van Acerta met een tabel die de courante vennootschapsvormen met elkaar vergelijkt.

Bouton-2