Mijn vestigingsplaats kiezen: maatschappelijke zetel en bedrijfszetel


De keuze van de plaats waar je activiteit of onderneming gevestigd zal zijn, is natuurlijk een cruciale factor, die voor een heel groot stuk bepaalt of je zaak al dan niet een succes zal worden.

Maatschappelijke zetel en bedrijfszetel

Wanneer je een beroepsactiviteit start, dien je een maatschappelijke zetel te kiezen, die overeenstemt met het wettelijke adres van je activiteit of vennootschap. Je kan ook een bedrijfszetel hebben, dat is de plaats waar de activiteit daadwerkelijk wordt uitgeoefend. De maatschappelijke zetel en de bedrijfszetel vallen vaak, maar niet altijd samen: een handelaar zal bijvoorbeeld de zetel van zijn vennootschap vestigen op de plaats waar hij woont, maar zijn winkel zal zich op een ander adres bevinden.

Vereiste formaliteiten
Voor de vestiging van je activiteit of onderneming moet je een aantal administratieve formaliteiten vervullen.

Meer informatie over de formaliteiten in verband met de vestiging

Let op: in het kader van de 6e Staatshervorming zijn de bevoegdheden inzake de toelatingen voor de vestiging van handelszaken en inzake huurovereenkomsten overgeheveld naar de Gewesten. Wees dus alert voor eventuele veranderingen.
Bouton-2