Is franchising iets voor mij?


Wil je franchisenemer worden in plaats van je eigen zaak op te richten? Maak dan vooraf een inschatting van je persoonlijke kwaliteiten, je financiële middelen en je doelstellingen op middellange en lange termijn.

Franchise is een methode van samenwerking tussen twee onafhankelijke partners waarbij de eerste, franchisegever genaamd, aan de andere, de franchisenemer, tegen een vergoeding, het recht verleent om in welbepaalde omstandigheden een commerciële formule of een productiesysteem uit te baten dat hij heeft ontwikkeld en dat zijn degelijkheid heeft bewezen.

Wil je als franchisenemer aan de slag gaan, dan moet je die stap rustig voorbereiden en er goed over hebben nagedacht. Een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht, kan je helpen bij de gesprekken met de franchisegever en het aandachtig lezen van de franchiseovereenkomst.

Voor- en nadelen van franchising

Ben je niet helemaal overtuigd? Lees dan hieronder de belangrijkste troeven en handicaps van het franchisesysteem.

Je bent eigenaar van je onderneming en juridisch onafhankelijk, en toch sta je er niet alleen voor: je wordt doorlopend bijgestaan door de franchisegever en kunt goede praktijken uitwisselen met andere franchisenemers van het netwerk

maar… je moet wel akkoord gaan met de eisen van de franchisegever, onder meer wat de keuze van de locatie en de inrichting van het verkooppunt betreft.

Dankzij de bekendheid van het netwerk zou je omzet sneller moeten groeien dan wanneer je het alleen zou moeten klaren

maar… je begininvestering kan hoger zijn dan wanneer je van nul zou moeten beginnen, wegens het instaprecht dat je moet betalen. Vervolgens zal je royalties moeten afstaan aan de franchisegever: meestal is dat een percentage op de gerealiseerde omzet.

De franchisegever laat je delen in zijn deskundigheid op verschillende vlakken (marketing, beheer, financiën, …): hij geeft zijn knowhow door, waardoor je je vak nog beter zult beheersen

maar… je moet aan de franchisegever rekenschap afleggen over de goede gang van zaken. Als dat in de franchiseovereenkomst staat, moet je ook aanvaarden dat hij onverwachts langskomt of de tevredenheid van je klanten peilt.

Dankzij de koopkracht van het netwerk kan je producten krijgen tegen heel concurrerende prijzen en optimale leveringsvoorwaarden

maar… je moet je wel houden aan een aantal afspraken: clausules van concurrentieverbod of exclusieve levering zijn bijvoorbeeld schering en inslag in franchiseovereenkomsten.
Welke formule je ook kiest, van één ding mag je zeker zijn: je talenten als verkoper en bedrijfsleider zullen het verschil maken!

Franchisegever worden in plaats van franchisenemer

Heb je een vernieuwend concept ontwikkeld en wil je dat via het franchisesysteem in een stroomversnelling brengen, onthoud dan dat er consultancybureaus bestaan die zich daarop toeleggen.

Meer informatie

Belgische Franchise Federatie (BFF)
De BFF organiseert seminaries en opleidingen voor kandidaat-franchisenemers en stelt op haar site gratis documentatie ter beschikking.

Beurs Franchising & Partnership
Deze beurs vindt jaarlijks plaats in Brussel (maart of april) en in Gent (oktober).

Portaalsite van de franchising
Portaalsite over franchising en commerciële netwerken, gecreëerd door de organisatoren van de Beurs Franchising & Partnership, met een uitgebreide lijst van organisaties die franchisenemers rekruteren.

Bouton-2