Ik kies voor de sociale economie


Je voelt je beter thuis in een economie waarin het maken van winst niet het allerbelangrijkste is, en sociaal en economisch nut hand in hand gaan? Dan heb je het profiel van een solidaire ondernemer!

Wat is sociale economie?


Naast de private commerciële sector en de overheid bestaat er nog een « derde sector »: die van de sociale economie. Sociaaleconomische organisaties (coöperaties, ondernemingen met sociaal oogmerk, maatschappijen van onderlinge bijstand, verenigingen en stichtingen) hebben als doel om diensten te verlenen aan de gemeenschap of aan hun leden, in plaats van naar winst te streven. Ze zijn werkzaam in diverse sectoren: afvalvermindering, productie van groene energie, armoedebestrijding, toegang tot huisvesting, sociaaleconomische inschakeling, ethische financiën, enz. Ondernemers uit de sociale economie laten zich voorts leiden door de volgende ethische principes: autonoom beheer, een democratisch en participerend beslissingsproces, en voorrang van personen en werk op kapitaal bij de inkomstenverdeling.

Overheidssteun aan de sociale economie

Als je voor de sociale economie kiest, zal de overheid je op verschillende manieren steunen:


    • Vermindering van de werkgeverslasten en toekenning van activeringspremies voor verbintenissen in de non-profitsector en de plaatselijke dienstverlening.

    • Fiscale incentives (verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde initiatieven en vrijstelling van belasting binnen bepaalde grenzen voor inschakelingsbedrijven).

    • Leningen tegen voordelige tarieven.

Sinds 1 juli 2014 zijn een aantal sociaaleconomische maatregelen overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten, in het bijzonder de erkenning als inschakelingsbedrijf en het uitreiken van attesten van sociale inschakelingseconomie.

Regionale adviesbureaus helpen je met de procedure die je moet doorlopen om je coöperatie, vennootschap met sociaal oogmerk of vzw op te richten: van de opstelling van het financiële plan en het schrijven van de statuten tot de lancering van de onderneming of vereniging. Deze bureaus zorgen op verzoek ook voor aansluitende follow-up.

Meer informatie

POD Maatschappelijke Integratie – Federale Cel Sociale Economie

Sociale Economie
Alle nuttige informatie en links van de Vlaamse overheid voor sociale ondernemer in Vlaanderen en in het Brussels Gewest.

Vlaamse Ondersteuning voor de Sociale Economie (VOSEC)
Stimuleert het ondernemerschap in de sociale economie.

Bouton-2