Eenmanszaak of vennootschap

print

Eenmanszaak of vennootschap


De keuze van het statuut is bepalend voor elke beginnende ondernemer. Je hebt twee opties: de oprichting van een eenmanszaak (zelfstandige zonder vennootschap) of van een vennootschap (rechtspersoon).

De keuze van je beginstatuut

Ben je bezig met de oprichting van je eigen zaak, maar wil je intussen nog even in loondienst blijven werken? Dan biedt het statuut van zelfstandige in bijberoep je de mogelijkheid om rustig van start te gaan, terwijl je toch nog enige financiële zekerheid behoudt. Voorzichtigheid en lef kunnen absoluut samengaan: sommige succesvolle kmo-bazen zijn op die manier begonnen!

Je kan je ook meteen in het avontuur storten door te kiezen voor het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. Als je werkzoekende bent, kan je onder bepaalde voorwaarden tijdelijk je recht op werkloosheidsuitkeringen behouden. Informeer je hierover bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel, Forem in Wallonië).

Het is perfect mogelijk om je activiteit als zelfstandige te starten en later je vennootschap (rechtspersoon) op te richten. Verschillende criteria kunnen aan de basis liggen van die verandering, bijvoorbeeld de grootte van de omzet of de wens om met een derde een vennootschap aan te gaan.

Ten slotte kan je meteen je vennootschap oprichten, als je bijvoorbeeld weet dat je snel personeel zal moeten aanwerven.
Meer informatie over de verschillende vennootschapsvormen.

Let op: in het kader van de 6e Staatshervorming zijn deze materies onder gewestelijke bevoegdheden. Volg dus de actualiteit op de voet. Dat kan via de portaalsites van de drie Gewesten. Voorts is er sinds 1 januari 2015 een nieuwe berekeningswijze van kracht voor de socialezekerheidsbijdragen van zelfstandigen.

Om je bij je keuze te helpen, vind je hieronder de belangrijkste voor- en nadelen van beide statuten. Het raadplegen van een specialist is in dit stadium echter geen overbodige luxe!

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

Pluspunten


  • Weinig formaliteiten en beperkte startkosten.

  • Meer soepelheid in het nemen van beslissingen.

  • Gemakkelijker beheer (vereenvoudigde boekhouding tot een bepaalde omzet).

Minpunten

  • Minder financiële middelen, vooral om de groei van de activiteiten aan te kunnen.

  • Geen scheiding tussen het bedrijfs- en privévermogen (de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige is wel enigszins beschermd).

  • Winst valt onder de personenbelasting, die progressiever is dan de vennootschapsbelasting.

  • Onzekerheid bij verkoop van de zaak (eigendom en beheer zijn onlosmakelijk verbonden) of bij overlijden (mogelijke ruzie tussen erfgenamen).

Voor- en nadelen van een vennootschap

Pluspunten


  • Financiële inbreng van verschillende personen bij de oprichting (behalve bij een bvba die een eenmanszaak is). Kapitaalopvraging en aanvraag van bankkredieten gaan gemakkelijker.

  • Meer potentiële kwaliteiten als er verschillende werkende vennoten zijn.

  • Scheiding tussen de goederen van de onderneming en het privévermogen van de ondernemer. In vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (NV, BVBA, CVBA) staat de vennoot alleen met zijn persoonlijke inbreng garant voor de schulden van de onderneming. Grotere bescherming bij faillissement, behalve in bijzondere omstandigheden.

  • Winst belast volgens het stelsel van de vennootschapsbelasting, die minder hoog en minder progressief is.

  • Voortbestaan van de onderneming komt niet in het gedrang door het overlijden of het opstappen van een van de vennoten (behalve bij een EBVBA).

Minpunten

  • Vrij veel formaliteiten en hoge startkosten (administratiekosten + minimumkapitaal). Extra kosten bij het stopzettten van de activiteit of de vereffening van de onderneming.

  • Zwaarder beheer, onder meer wat de administratie en de boekhouding betreft.

  • Meer regels bij het nemen van beslissingen (bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur en de algemene vergadering).

Meer informatie

FOD Economie
Uitgebreide basisinfo over de keuze tussen eenmanszaak of rechtspersoon.

Portaalsites van de Gewesten
Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bouton-2