Een bestaand bedrijf overnemen


Heel wat kandidaat-ondernemers storten zich roekeloos in de oprichting van hun eigen bedrijf, terwijl sommige ondernemingen gedoemd zijn te verdwijnen, bij gebrek aan kandidaat-overnemers.

Tegen 2020 zullen veel ondernemers van de baby-boomgeneratie de pensioenleeftijd hebben bereikt of (eindelijk) beslissen om de fakkel door te geven. Dat biedt experts de kans om met onthutsende cijfers uit te pakken: binnen de Europese Unie zullen zowat 690 000 bedrijven, goed voor 2,8 miljoen jobs, vóór het einde van het decennium zonder hun oprichters verder moeten. In België moeten jaarlijks ongeveer 22 000 ondernemingen worden overgelaten.

Concurrentievoordelen

De overname van een bedrijf dat al een activiteit heeft, biedt de overnemer heel wat voordelen:


  • Steun van de vorige eigenaar in de eerste maanden na de overname.

  • Bestaande infrastructuur en klanten.

  • Gevestigd netwerk van leveranciers.

  • Bekend in zijn marktsegment.

  • Geschoold personeel, dat goed weet hoe de onderneming werkt.

  • Budgetten zijn gemakkelijker te plannen en op te stellen.

  • Er kan vlotter worden onderhandeld over extra financiering voor het bedrijfskapitaal, of bij nieuwe investeringen.

Hoe vind je die zeldzame parel?

Door de regionalisering bestaan er 3 openbare platforms met een overzicht van de over te nemen bedrijven. Ook private platforms hebben deze markt ingepalmd.

Om een interessante zaak met enig groeipotentieel te vinden, schenk je echter beter je vertrouwen aan een expert. Tussenpersonen bij bedrijfsovernames leggen zich speciaal toe op dit soort transacties en kunnen je bijstaan tijdens de due diligence-fase (de voorafgaande volledige audit van de economische en financiële parameters) en bij de waardeschatting van het over te nemen bedrijf. Een bedrijfsrevisor is van groot nut bij de voorbereiding van het gesprek met de verkoper.

Experts van de overheid, zoals de Agents Relais à la Transmission in het Waalse Gewest, kunnen je eveneens begeleiden tijdens het overnameproces.

Je overname financieren

Naast financiering door de banken bestaan er op het federale vlak en in de 3 Gewesten mechanismen van leningen, garanties en aanloophulp.

Meer informatie

OvernameMarkt
Een internetplatform, aanleunend bij Unizo, voor wie wil overnemen of overlaten.

BruTrade
BruTrade is het portaal voor bedrijfsovernames in Brussel. Je vindt er advies en opleidingen, kunt er op zoek gaan naar een sectorspecialist of de “Quick test overdracht” doorlopen. BruTrade is ook een virtuele beurs van bedrijven die verkopers en kandidaat-overnemers met elkaar in contact brengt.

Daarnaast zijn er private platformen zoals OBA.

Bouton-2