Ondernemerschap: administratieve formaliteiten bij de start


Een onderneming opzetten, daar horen administratieve verplichtingen bij. Reken al gauw een week of 6 voor je daarmee klaar bent.

1. Open een zichtrekening

Een vennootschap heeft wettelijk een zichtrekening nodig op haar naam. Tot de publicatie van de oprichting in het Staatsblad staat de rekening op naam van de vennootschap “in oprichting”.

Ook een eenmanszaak (zelfstandige zonder vennootschap) doet er goed aan een aparte zichtrekening te openen, om te voorkomen dat de privé bankverrichtingen en de zakelijke verrichtingen door elkaar lopen.

Koos je voor een vennootschapsvorm waaraan een oprichtingskapitaal is verbonden, vraag dan aan de bank een attest waaruit blijkt dat het bedrag op die bepaalde datum op de rekening stond.

2. Breng de oprichting in orde

Koos je voor een vennootschap, dan moet je:


    • de statuten opstellen (je boekhouder of accountant helpt daarbij);

    • de oprichtingsakte opstellen en laten registreren. Voor een NV, CVA, (E)BVBA of CVBA gebeurt dat bij de notaris, voor een VOF, CVOA of CV volstaat een onderhandse akte. Details in Welke vennootschapsvorm is best voor mij?;

    • de oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, die zorgt voor de publicatie in het Staatsblad. De dag van publicatie is de officiële “geboortedatum” van je vennootschap.

3. Vraag een ondernemingsnummer aan

Een ondernemingsnummer aanvragen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen doe je via een vrij door jou te kiezen Ondernemingsloket.

4. Activeer je BTW-nummer

In principe zal je BTW-plichtig zijn. De basisregels lees je op de website van de FOD Economie (zie hyperlink onderaan).

Je BTW-nummer is gebaseerd op je ondernemingsnummer. Meld je met dit nummer aan bij het kantoor van de BTW-controle in jouw regio.

Meer info over je BTW-verplichtingen vind je op de pagina Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Meer informatie

FOD Economie
Uitleg over de formaliteiten bij de oprichting van een onderneming.

Agentschap Ondernemen
Deze Vlaamse dienst biedt een Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten, en details over de BTW-regels.

impulse.brussels
Deze overheidsinstelling verschaft brede informatie en begeleiding voor de starter in het Brussels Gewest.

Bouton-2