Subsidies voor werkgevers : een optimaal beheer van uw human resources


Voor een KMO is personeelsaanwerving hoe dan ook een risico. Om bedrijven aan te moedigen om mensen aan te werven, hebben de overheden een reeks steunmaatregelen in het leven geroepen. Hetzelfde geldt wanneer u medewerkers wil opleiden.

Het is geen geheim dat arbeid duur is in België.

Maar uw human resources zijn niet alleen een kostenpost, ze zijn ook - en vooral - de motor van uw bedrijf. Om uw HR-beheer te optimaliseren, kunt u twee pistes bewandelen:

    • Kostenverlaging, door gebruik te maken van werkgelegenheidssteun en alternatieve vormen van werving.

    • Omzetverhoging, door middels opleidingen te investeren in de vaardigheden van uw medewerkers.

Aanwervingspremies en -subsidies

Om de arbeidslasten te verlagen, hebben de federale overheid en de gefedereerde entiteiten (gemeenschappen en gewesten) een reeks tewerkstellingsbevorderende stimuleringsmaatregelen ingevoerd.

In het kader van de 6e Staatshervorming zijn de bevoegdheden en de middelen voor een aantal verminderingen van de sociale bijdragen overgeheveld naar de Gewesten. De structurele verminderingen van de werkgeversbijdragen blijven federale materie, net als de verminderde werkgeversbijdragen voor de eerste werknemers. De RSZ-verminderingen voor bepaalde doelgroepen (oudere werknemers, jonge werknemers, langdurig werkzoekenden enz.) zijn wel geregionaliseerd. Voor informatie kunt u terecht bij uw sociaal secretariaat, uw ondernemingsloket of de RSZ.

Goed om weten: sinds 1 januari 2015 kosten de eerste drie aangeworven werknemers de werkgever minder dan vroeger, want de werkgeversbijdragen aan de RSZ zijn verder verminderd (bijkomende vermindering van 50 euro per kwartaal). De verminderingen blijven evenwel onveranderd voor de vierde en de vijfde werknemer.

Heel concreet betekent dit dat een zelfstandige vanaf 1 januari 2015 voor zijn 1e werknemer tijdens het eerste jaar van tewerkstelling een RSZ-vermindering van 6.200 euro geniet.

Opleidingen

Kunnen rekenen op medewerkers met diverse en uiteenlopende vaardigheden geeft een KMO een voorsprong. Maar zulke profielen zijn niet makkelijk te vinden. In plaats van te focussen op aanwerving, is het op lange termijn wellicht interessanter om te investeren in opleidingskansen voor uw personeel. Dit is tegelijkertijd een uitstekende manier om uw team te motiveren. Een opleiding wordt vaak – en terecht – gezien als een kans om te groeien binnen het bedrijf. Met opleidingscheques, kunt u genieten van kortingen op erkende opleidingsprogramma’s.

Meer weten


Aandeslag.be
Er zijn in België heel wat loonkostverlagende maatregelen om de tewerkstelling te bevorderen. Op deze site vindt u een overzicht van de voordelen en premies waarvoor uw onderneming in aanmerking komt.

Federgon
Als Federatie van de HR-dienstverleners vertegenwoordigt Federgon onder meer de bedrijven gespecialiseerd in werving, het zoeken en selecteren van profielen, outplacement, uitzendwerk, projectsourcing, opleiding, interim-management, dienstencheques,…

Agentschap Ondernemen
Via deze subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Premies en subsidies (Brussel)
De website van Actiris geeft een overzicht van de financiële maatregelen die uw aanwervingen financieel kunnen verlichten.
Meer info

Steun voor vorming (Brussel)
U wil uw bekwaamheid of die van uw personeel verhogen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt opleidingssteun.

VDAB: opleidingscheques
Een werknemer die een opleiding wil volgen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken betaalt via opleidingscheques maar de helft van de kosten, maar vanaf 1/3/2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt.

Bouton-2