Een opdracht van korte duur? Dan kies ik voor uitzendwerk of outsourcing


Het kan zijn dat uw bedrijf geconfronteerd wordt met een tijdelijke behoefte aan human resources: om een bepaald project te managen, een spoedopdracht af te ronden, de IT-infrastructuur te evalueren, de langdurige afwezigheid van een medewerker te overbruggen, etc. Gaat het om een vacante positie van korte duur of is de werklast onzeker, dan is een uitzendkracht een goede optie. Deze oplossing heeft zo zijn voordelen (flexibiliteit, weinig papierwerk), maar ook enkele nadelen (de kosten, weinig langetermijnvisie).

Uitzendwerk is strikt geregeld in België. Om te voorkomen dat bedrijven deze route gebruiken als een vorm van goedkope arbeid heeft de wetgever voorwaarden bepaald die uitzendarbeid moeten rechtvaardigen. Een uitzendkracht mag dus enkel worden ingezet:

  • ter vervanging van een vaste werknemer;
  • bij een tijdelijke vermeerdering van het werk;
  • om een specifieke taak uit te voeren;
  • als er een instroommotief bestaat (en het dus de bedoeling is dat de uitzendkracht na afloop van de uitzendovereenkomst vast in dienst komt voor dezelfde betrekking);
  • voor artistieke prestaties en de productie van artistieke werken;
  • wanneer het gaat om tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand.

Een ander flexibel alternatief is outsourcing, waarbij u een deskundige inschakelt voor een specifieke job die beperkt is in tijd. Denk aan een consultant, een projectmanager, een IT-specialist, etc. In dit geval wordt de persoon waarop u een beroep doet beschouwd als een dienstverlener. Maar pas op: als de dienstprestatie blijft duren, kan het zijn dat dit wordt gezien als schijnzelfstandigheid . In dat geval kan de werkgever vervolgd worden voor sociale fraude.
Bouton-2