Iso-normen en kwaliteitsgarantie: bedrijfscertificering


Wat uw werkterrein ook is, op het moment dat u een klant, investeerder of partner moet overtuigen, komt de kwaliteit van uw bedrijf altijd ter sprake. Met een certificaat kunt u de kwaliteit van uw producten, diensten of processen objectief aantonen.

Waarom zich laten certificeren?
Kwaliteitsgarantie is een effectieve en internationaal erkende manier om uw gesprekspartners te tonen wat de intrinsieke kwaliteiten van uw bedrijf zijn. We hebben het hier overigens over ‘gesprekspartners’ in de brede zin van het woord. In het Engels spreekt men van ‘stakeholders’: dat zijn uw medewerkers, uw klanten, potentiële investeerders, analisten, leveranciers, etc.

Wanneer u kiest voor certificering, wordt de kwaliteit van uw goederen, diensten, processen,… geëvalueerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Zij beoordeelt en certificeert de onderneming ten opzichte van officiële criteria die zeer precies zijn vastgelegd. Dit zijn de ISO-normen (International Organization for Standardization). Deze normen kunnen betrekking hebben op de kwaliteit van de gebruikte materialen, het HR-management, milieuprestaties, de vlotheid van de besluitvorming, etc.

Om voor kwalificatie in aanmerking te komen, moet er een lastenboek worden opgesteld. Hierin staan de procedures voor de controle en certificering precies omschreven. Elke ISO-norm legt bepaalde standaarden op waaraan moet worden voldaan.

Zodra een certificaat is toegekend, krijgt het bedrijf een label waarnaar het kan verwijzen op visitekaartjes, via de website of in de communicatie. De certificatie-instelling zal regelmatig controleren of de organisatie nog aan de eisen voldoet.

ISO-normen zijn internationaal gestandaardiseerd. Als uw ambities dus verder reiken dan onze landsgrenzen, beschikt u over een tool die overal ter wereld wordt erkend.

Enkele van de meest voorkomende ISO-normen zijn:

ISO 9000: Kwaliteitsmanagement

Deze normen leggen de richtlijnen vast die waarborgen dat producten en diensten voldoen aan de behoeften van uw klanten. De evaluatiecriteria zijn onder andere: klanttevredenheid, betrokkenheid van het management, proceskwaliteit, het streven naar continue verbetering, etc.

ISO 14000: Milieumanagement

Deze normen zijn bedoeld voor bedrijven die hun milieu-impact willen verminderen. Ze omvatten instrumenten en richtlijnen voor het meten en verbeteren van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 26000: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze normen leggen standaarden vast voor de manier waarop een organisatie maatschappelijk verantwoord kan ondernemen. De richtlijnen gaan over ethiek, transparantie, impact op de gezondheid, de maatschappelijke betrokkenheid, etc.

ISO 31000: Risicomanagement

Deze normen helpen bedrijven omgaan met de onzekerheden en risico’s die eigen zijn aan ondernemen: financiële risico’s, reputatierisico’s, milieurisico’s, beveiligingsrisico’s, etc.

Meer weten

Vind een certificatie-instelling in België
Op de portaalsite van de FOD Economie kunt u in een databank zoeken naar een certificatie-instelling voor kwaliteitsmanagementsystemen in ons land.

Alles weten over de ISO-normen
Op de site van de International Organization for Standardization (in het Engels of Frans) komt u alles te weten over de bestaande normen, de evaluatiecriteria, het opstellen van een lastenboek, etc.

Bouton-2