Vestigingsplaats adviseur

print

Wie kan mij raad geven bij het kiezen van een vestigingsplaats?


Je businessplan is klaar, maar je weet nog niet waar je onderneming gevestigd zal zijn? Fout! Daar moet je al heel vroeg aan denken. Verschillende partners kunnen je helpen bij deze cruciale beslissing.
Een slecht gekozen vestigingsplaats verklaart voor een stuk waarom zo weinig beginnende ondernemingen het langer dan vijf jaar volhouden. Een goed businessplan moet dus rekening houden met deze parameter, die met name belangrijk is op het vlak van kosten en aantrekkingskracht.

Het vastgoedaanbod is natuurlijk groot en de gesprekspartners zijn talrijk.

De volgende kanalen kunnen je helpen bij het kiezen van je nieuwe werkomgeving.

-Vastgoedexperts zijn uiteraard de eersten die je raad kunnen geven bij het kiezen van een vestigingsplaats.

- In elk van de drie gewesten beschikken overheidsinstanties over databanken, die je samen met hun adviseurs de ideale locatie helpen uitkiezen.

- Les centres d’entreprises et d’innovation et autres incubateurs sont orientés vers les starters et les jeunes entreprises, qu’ils épaulent avec une offre conjuguant un accompagnement individualisé, des formations et des espaces de travail.

- Bedrijven- en innovatiecentra en andere incubatoren richten zich op starters en jonge bedrijven, die zij steunen door een op maat gesneden begeleiding, een brede waaier van opleidingen en kantoorruimte aan te bieden.

- Coworkingplekken gaan eveneens verder dan het gezamenlijke gebruik van voorzieningen en het delen van kantoorruimte. Zij hebben als opdracht om beginnende ondernemers met elkaar in contact te brengen en het uitwisselen van goede praktijken te stimuleren.

Als je een industriële activiteit start, vraag dan advies aan de intercommunale beheerders van bedrijvenparken.

Meer informatie

Mijn vestigingsplaats kiezen
Bouton-2