Waarmee kunnen Kamers van Koophandel en Nijverheid helpen?


Op de radar van kandidaat-ondernemers zijn de Kamers van Koophandel en Nijverheid doorgaans slechts een klein blipje. Maar ook aan starters hebben ze wel wat te bieden.
Kamers van Koophandel en Nijverheid kan je beschouwen als een vereniging voor de ondernemers binnen een bepaalde streek. De leden komen dus uit veel verschillende sectoren.

Andere ondernemers leren kennen

Ben je een geboren netwerker, dan zal je via de activiteiten van de Kamer van jouw streek dus snel andere bedrijfsleiders leren kennen. Netwerkactiviteiten zijn bijv. seminaries, ontbijten, lunches, infosessies en vormingsbijeenkomsten.

De Kamers van Koophandel bieden veel diensten aan. Soms hebben zij een specialist die starters bijstaat.

Het buitenland veroveren met je start-up

Heb je plannen om met je start-up de buitenlandse markten te bewerken, dan is het zeker een goed idee contact op te nemen met de Kamer van jouw streek. Internationale markten helpen veroveren is één van hun voornaamste doelstellingen.

Ze hebben veel expertise op dat terrein en ze hebben contacten met gelijkaardige organisaties in zowat de hele wereld - het soort contacten dat deuren helpt openen.

Meer informatie

Belgian Chambers
Dit is de koepel van de 15 erkende Kamers van Koophandel in het land. Je kan op hun website je postcode intikken en dat leidt rechtstreeks naar de contact- en adresgegevens die je nodig hebt, inbegrepen een Google Map.

Voka Voka is niet alleen een belangenorganisatie van Vlaamse werkgevers, maar ook een netwerk van de acht regionale Kamers van Koophandel verspreid over heel Vlaanderen.

BECI
BECI In het Brussels Gewest verenigt BECI in een eengemaakte structuur het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Kamer van Koophandel Brussel.

Bouton-2