Werkloos en zelfstandig worden : van werkzoekende naar zelfstandige


Ik ben werkzoekende en ik zou graag starten als zelfstandige. Wie kan mij begeleiden?

Sommige werkzoekenden of steuntrekkers van het OCMW willen hun eigen onderneming oprichten, maar het risico om hun recht op sociale uitkeringen te verliezen als het avontuur slecht afloopt is soms voldoende opdat zij hun droom laten varen.

Als jij je in deze situatie bevindt, laat je dan zeker begeleiden door een gespecialiseerde instelling: de activiteitencoöperatie. In België zijn er een tiental coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk van dit type. Hun doel is om aan mensen met een zekere knowhow en zin om zelfstandig ondernemer te worden de mogelijkheid te bieden om in een beveiligde omgeving hun eigen onderneming op te richten. Ze zijn gegroepeerd in een federatie, CoopAc.

De kandidaat-ondernemer sluit met de activiteitencoöperatie een overeenkomst voor maximaal 18 maanden waarin de voorgestelde begeleiding en omkadering worden vastgelegd. De activiteitencoöperatie stelt haar juridische structuur en ondernemingsnummer ter beschikking van de kandidaat en houdt als tegenprestatie voor haar diensten een klein percentage in op de brutomarge van de door de ondernemer uitgevoerde facturen. Tijdens deze periode behoudt de kandidaat-ondernemer zijn sociale rechten (werkeloosheidsuitkering, leefloon, sociale bijstand).

Vlaams Gewest

In Vlaanderen kan een werkzoekende zijn slaagkansen als zelfstandige laten evalueren door de VDAB. Als de evaluatie positief is, verwijst de VDAB door naar een specifieke begeleiding van 12 maanden door Unizo of naar een activiteitencoöperatie. Wie is opgenomen in een VDAB-traject Ondernemerschap, kan ook gratis in het opleidingsinstituut Viabo een interactieve e-learning volgen die leidt naar het Getuigschrift Bedrijfsbeheer.

Vlaanderen telt 5 activiteitencoöperaties (één per provincie) die werkzoekenden en uitkeringstrekkers helpen een eigen zaak op te starten.

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest ondersteunt de vzw JobYourself (JYB) de twee Brusselse activiteitencoöperaties, Bruxelles-Emergences en DEBUuT, in hun opdracht om werkzoekenden en sociale uitkeringstrekkenden te begeleiden die zelfstandig ondernemer willen worden. JobYourself werkt samen met Actiris.

Bouton-2