Ondersteuningsmiddelen voor Vrouwelijke ondernemers : Ondernemen… als vrouw


Meer vrouwelijke bedrijfsleiders is goed voor het moreel van de vrouw, maar ook voor de economie. Wees gerust: als je de stap zet, krijg je zeker steun van buitenaf!

Vele – kleine of grote – bedrijven nemen initiatieven om vrouwen meer kansen te bieden op een leidinggevende functie. Steeds meer vrouwen kiezen ook voor het ondernemerschap. En toch is absolute gelijkheid nog ver weg!

Enkele cijfers om dat te staven:
    • Slechts ongeveer een derde van alle zelfstandigen zijn vrouwen.
    • Minder dan 20% van de kmo’s worden geleid door een vrouw.
    • Minder dan 3% van de vrouwen starten een eigen zaak.
    • 60% van de ondernemingen die worden geleid door vrouwen, hebben geen personeel.

Specifieke hulp- of ondersteuningsmiddelen voor vrouwen

De zin om te ondernemen is bij vrouwen allicht even groot als bij mannen. Toch liggen er nog altijd veel obstakels op hun weg, die uiteenlopende gevoelens losweken, van faalangst tot het feit dat zij gewoon afhaken.

Naast alle klassieke vormen van networking en steun bij de oprichting van een bedrijf kan je ook specifieke hulp krijgen op relationeel en financieel vlak of qua opleiding. Sommige serviceclubs zijn ook uitsluitend bedoeld voor vrouwen.

Meer informatie

Professional Women International (PWI)
Een internationaal netwerk van vrouwelijke bedrijfsleiders en kaderleden gevestigd in Brussel.
European Network for Women Entrepreneurs
Europees netwerk voor vrouwelijke ondernemers.

Belgische Vereniging Vrouwelijke Bedrijfsleiders
Deze vereniging bestaat sinds 1948 (!) en biedt een mentorprogramma aan.

JUMP
JUMP spant zich onverdroten in om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. De vereniging leidt onder meer de JUMP Academy met specifieke opleidingen voor vrouwen.

SOFIA
Netwerk, trainings- en mentorprogramma voor vrouwen in management. Bij SOFIA zijn vrouwelijke zaakvoerders, zelfstandigen, meewerkende echtgenotes alsook kaderleden en managers actief.
En ook : www.bpw-belgium.be
Markant
Markant is een netwerk van ondernemende vrouwen die in alle openheid ontmoeting, persoonlijke ontplooiing en zorg voor de samenleving nastreven. Markant is actief in lokale kernen en regionaal in interesse- en beroepsgroepen. We starten vanuit een christelijke inspiratie om ons engagement in te vullen ten opzichte van elkaar en van de samenleving.

Bouton-2