Het duwtje in de rug van beroepsverenigingen

Organisaties van de bedrijfssector waarin je actief zal zijn, bieden vaak veel informatie. Ga je personeel in dienst nemen? Bezoek dan ook de sites van de werkgeversfederaties.

Neem contact met je sectororganisatie

Je weet beslist in welke sector jouw nieuwe onderneming thuishoort. Zoek de organisaties die de belangen van jouw sector behartigen. Onderaan op deze pagina vind je verwijzingen naar lijsten van beroepsverenigingen en sectororganisaties. Een bezoek aan de juiste website kan jou op het spoor zetten van interessante gegevens.

Een voorbeeld:
open je een modewinkel, dan kan je bij Comeos volgen hoe het juist zit met de wetgeving op de solden. Begin je met een kapsalon, dan heb je misschien interesse voor een stageverblijf in het hippe Londen samen met collega’s van de de Unie van Belgische Kappers .

Schrijf je in op de elektronische nieuwsbrief van de organisatie die de moeite waard loont, en ga na of zij starters begeleiden of ondersteunen.

Patronale organisaties zijn ook netwerken

Werkgeversorganisaties bieden doorgaans informatie en diensten die van nut zijn voor beginnende ondernemers.

Meer informatie

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Verenigt een meerderheid van ondernemingen uit de drie gewesten. De lijst van de aangesloten organisaties vind je op deze pagina.

Je-eigen-bedrijf.be
Website opgericht door het VBO naar aanleiding van de campagne “Je eigen bedrijf: ooit maak je je droom waar”.

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Woordvoerder van zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s. Deze federale adviesraad heeft op zijn website een lange lijst van beroepsorganisaties gerangschikt per beroep.

IZEO
De beweging van zelfstandigen, vrije beroepen en kmo-bedrijfsleiders.

Voka(UWE)
Organisatie met een uitgesproken Vlaams profiel, ontstaan uit het voormalige Vlaams Economisch Verbond en acht regionale Kamers van Koophandel. Voka animeert Bryo, een netwerk dat starters stimuleert.

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
Nederlandstalige vereniging voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen. Overkoepelt tientallen sectororganisaties. De lijst daarvan vind je in één klik op deze pagina.

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso)
Vlaamse koepel van werkgevers in de non-profit. Groepeert 18 federaties, o.m. in de thuisverpleging, de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg...

Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI)
Vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van duizenden Brusselse ondernemingen.

Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO)
Vertegenwoordigt de social-profitsector in Brussel.

Bouton-2