Boekhouder : goochelen met cijfers


Een boekhouder of accountant is dag in, dag uit bezig met cijfers. Hij helpt je van meet af aan met het nakomen van je fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het opstellen van de jaarrekening, maar ook met alle strategische beslissingen die een impact kunnen hebben op de financiële situatie en de rentabiliteit van je onderneming.

De kracht van een beginnende onderneming schuilt heel vaak in de creativiteit en vindingrijkheid van haar grondlegger. De kans bestaat echter dat die persoon heel gauw een aantal technische of financiële obstakels op zijn weg vindt. Hij is immers niet noodzakelijk vertrouwd met cijfers en heeft ook niet altijd een boekhoudopleiding genoten. Een vakman of –vrouw is dan van onschatbare waarde.

Boekhouder of accountant?

Zowel een erkende boekhouder als een accountant moeten in de eerste plaats de boekhouding doen. Dat betekent dat zij alle financiële, economische en commerciële transacties in de rekeningen van de onderneming moeten boeken. Wat hen onderscheidt, zijn het te behalen diploma en de duur van de stage die zij moeten doen. Boekhouders staan meestal dichter bij hun klanten; accountants hebben doorgaans een ruimere kennis van het fiscaal recht, het sociaal recht, enz. Er zijn ook specifieke opdrachten die alleen zij volgens de wet mogen uitvoeren, zoals de fusie, de splitsing of de vereffening van een vennootschap… maar daar gaat het voor een starter niet echt om. Belangrijker is waarschijnlijk dit: als je beslist om de rechtsvorm van je onderneming te wijzigen – bijvoorbeeld de omzetting van een bvba in een nv –, zal je een beroep moeten doen op een accountant, die een verslag zal schrijven waarin hij bevestigt dat de balans klopt.

Kies met kennis van zaken

Eerst moet je nagaan of de specialisten die je vooraf hebt gekozen, zijn ingeschreven bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) of bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Als dat niet zo is, mogen zij niet de boekhouding doen voor rekening van derden (onwettig) en evenmin de titel van erkend boekhouder of accountant dragen. Waakzaamheid is geboden, want deze personen werken soms zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Andere praktische tips:

• Kies een boekhouder of accountant die niet te ver van je werkplaats woont en met wie het klikt.

• Geef de voorkeur aan iemand die je activiteitssector al kent omdat hij er klanten heeft.

• Stel gezamenlijk een opdrachtbrief op, waarin ook de erelonen worden vermeld… er zijn immers geen wettelijke barema’s.

Geen bedrijfsrevisor of belastingconsulent?

Hier ga je al een stap verder. Moet je een bedrijfsrevisor hebben? Niet als je aan het hoofd van een jonge onderneming staat. Bedrijfsrevisoren keuren immers de rekeningen van grotere bedrijven goed en vervullen er specifieke opdrachten.

Fiscale spitsvondigheid is voor een starter geen prioriteit. Dus heb je waarschijnlijk ook geen belastingconsulent of fiscalist nodig bij de lancering van je eigen zaak. Boekhoudkantoren werken regelmatig met belastingspecialisten wanneer het nodig blijkt.

Meer informatie

Bouton-2