Ondernemingsloket

print

Een Ondernemingsloket naar mijn keuze


Een verplichte stop op jouw parcours van starter is het Ondernemingsloket.

Wat is dat precies en waarvoor kan je er terecht?
Een Ondernemingsloket is een door de overheid erkend bedrijf uit de privé-sector dat administratieve formaliteiten vervult waarvoor een ondernemer vroeger bij verschillende instanties moest langsgaan. Een aantal van die formaliteiten hebben te maken met de oprichting van een eenmanszaak of een vennootschap..

Tussenschakel met de Kruispuntbank van Ondernemingen

Als starter ben je verplicht je tot een ondernemingsloket te wenden, want die instantie fungeert als tussenschakel met de Kruispuntbank van Ondernemingen waar je moet ingeschreven zijn nog vooraleer je met je activiteit van start gaat. Je kan in het ondernemingsloket in één moeite door nog andere administratieve zaken afhandelen.

Momenteel bestaan er 8 erkende ondernemingsloketten met elk verscheidene vestigingen, verspreid over het hele grondgebied. Je bent volledig vrij in je keuze./br>
De meeste ondernemingsloketten leunen aan bij een dienstenbedrijf dat ook een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds omvat. Overweeg dus eerst aan welk sociaal verzekeringsfonds je je sociale bijdragen zal betalen en check dan of het ook een ondernemingsloket exploiteert.

De sociale dienstenverleners gebruiken hun ondernemingsloket overigens als een kanaal om klanten te werven. Niet opkijken, dus, als je contactpersoon in één moeite door probeert je in te schrijven in hun sociaal verzekeringsfonds. Het heeft voordelen als je met dezelfde dienstverlener werkt, maar het is niet verplicht. Niets belet je om in meer dan één ondernemingsloket een verkennend gesprek te gaan voeren. Dan kan je vergelijken en kiezen voor het loket waar het “klikt”. Vraag ook hun lijst met tarieven. Doorgaans zal je ook een documentatiemap of -brochure meekrijgen, die nuttig kan zijn.

Diensten

Dit is een voorbeeld van de diensten waarvoor je een beroep kan doen op een ondernemingsloket als je een eenmanszaak in het leven roept:


  • inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

  • ondernemingsnummer bekomen

  • nakijken of je in orde bent met de vestigingswetten

  • checken of je beschikt over de vereiste basiskennis bedrijfsbeheer

  • wanneer vereist, nagaan of je bewijs van beroepsbekwaamheid in orde is

  • activering van je ondernemingsnummer bij de BTW (je kan dit ook zelf doen in je lokale BTW-kantoor)

  • enz.
Richt je een vennootschapop, dan kan je bij het ondernemingsloket terecht voor alle formaliteiten die vereist zijn nadat je de statuten van je vennootschap hebt opgesteld en neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel (waar de griffie jou een ondernemingsnummer zal bezorgen). Ook later, wanneer je de startfase achter de rug hebt, zal je in sommige omstandigheden nog een beroep kunnen doen op het ondernemingsloket van je keuze. De lijst van hun diensten is lang. Enkele voorbeelden:

  • adreswijziging

  • wijziging van commerciële naam

  • bekomen van een uittreksel uit de KBO

  • enz.

Tarieven

De diensten van een ondernemingsloket zijn niet gratis. Voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen geldt een wettelijk tarief dat jaarlijks aanpasbaar is (in 2013 bedraagt het 81,50 euro). Voor hun aanvullende prestaties is er geen wettelijk tarief. De webpagina Tarieven Ondernemingsloket van Xerius Guichet d’Entreprises pour vous faire une idée des prix demandés.

Meer informatie

Bouton-2