Ik omring mij

print

Professionele partners voor starters : uw netwerk opbouwen


Als starter moet je kunnen rekenen op de expertise en de ervaring van de juiste dienstverleners en netwerken. En nee, een briljant idee en een berg enthousiasme volstaan niet.

Als je van start gaat, moet je :
jezelf omringen met dienstverleners met wie het “klikt”
goede relaties opbouwen met personen en instanties die kunnen bijdragen tot je succes. Simpel uitgedrukt: je moet netwerken.
Bouton-2