Bedrijfsovername : voordelen en risico’s


Door een bestaand bedrijf te kopen, spant u in één klap verschillende nieuwe pijlen op uw boog: nieuwe producten, nieuwe vaardigheden, nieuwe markten,... Goede redenen zijn er dus te over. Toch moet u rekening houden met bepaalde risico's, want bedrijven zonder een of meerdere lijken in de kast zijn zeldzaam.

De pluspunten

Een bedrijf met naam en faam overnemen, biedt voordelen op verschillende vlakken:

• Extra productiekracht, een nieuwe klantenportefeuille, misschien een innovatievere marketingstrategie, een nieuwe prospectiebasis, een systeem voor de opvolging van het klantgedrag (CRM ),…

• Een significant groter marktaandeel doordat u een concurrent overneemt.

• Een verrijking van uw human resources met gekwalificeerde en ervaren medewerkers, zonder dat u daarvoor een ‘war for talent’ moet aangaan.

• Een nieuwe infrastructuur (productiemiddelen, IT, etc.)

• ...

Bovendien bent u niet verplicht u om elk onderdeel van de aangekochte onderneming te behouden. Liggen sommige activiteiten niet in lijn met uw doelstellingen, dan kunt u deze weer doorverkopen.

Kortom: externe groei is een uitstekende manier om uw activiteiten snel te diversifiëren en nieuwe markten aan te boren.

De minpunten

Het zou bijzonder roekeloos zijn om bedrijf over te nemen zonder dat daar een goede en grondige due diligence-procedure aan voorafgaat. Due diligence dient om de kwaliteit van het bedrijf dat u wilt overnemen te beoordelen : de boekhoudkundige rekeningen, resultaten, orderportefeuille, schulden, verplichtingen, de kwaliteit van de activa, eventuele fiscale en sociale schulden, juridische risico's enzovoort.

Een due diligence wordt doorgaans uitgevoerd door een extern auditkantoor. Uw bank of boekhouder kan iemand aanbevelen. Naast de ‘zichtbare’ aspecten, die meestal snel naar boven komen tijdens de controle (denk aan eventuele verliezen, contracten die teneinde lopen, etc.), zal de auitor vooral ook kijken naar de latente risico's, die minder snel zijn op te sporen.

Laat een onafhankelijke en objectieve derde tevens de mogelijke juridische risico’s zorgvuldig in kaart brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het oplijsten van mogelijke hangende geschillen (bv. met ontevreden klanten, personeelsleden of weerbarstige leveranciers), maar tevens om de mogelijke toekomstige geschillen. Er zijn al tal van bedrijven voor de rechter gedaagd voor activiteiten van de dochteronderneming die dateren van voor de overname.

Een ander vaak onderschat risico: de bedrijfscultuur. Die is natuurlijk moeilijk weer te geven in een spreadsheet, maar zorg ervoor dat u weet waar u aan toe bent voor u de cheque ondertekent die de huidige directie aan de kant zet. Wordt het managementteam gewaardeerd? Is de CEO niet te zeer de verpersoonlijking van het bedrijf, zowel intern als extern? Heerst er een vredig sociaal klimaat? Hoe zijn de relaties met personeelsvertegenwoordigers? Stuk voor stuk parameters die men moeilijk kan meten, maar die wel cruciaal kunnen zijn voor een succesvolle overname. Kwalitatieve interviews met medewerkers (en niet alleen met de directie en kaderleden) kunnen waardevolle informatie opleveren.

Interne of externe groei?

Neem de tijd om de voordelen en risico’s te analyseren, voordat u kiest voor een bepaalde groeiformule.

Door extern te groeien behaalt u sneller een kritische massa, doordat u uw activiteiten diversifieert, nieuwe markten betreedt of marktaandeel wint in een domein waar u reeds aanwezig bent. Toch blijft een bedrijfsovername een kapitaalintensieve operatie. Bovendien is het niet gemakkelijk om twee verschillende bedrijfsculturen naadloos te integreren. Sterker nog: werkt het niet, dan is de hele operatie misschien zelfs waardevernietigend.

Omgekeerd lijkt interne groei misschien beter beheersbaar en alleszins goedkoper.Het huidige personeel heeft meer en interessantere carrièreperspectieven, er zijn meer opleidingsmogelijkheden,... Het nadeel: autonome groei is een trager proces, dat om eindeloze investeringen vraagt en, zeker in het begin, ernstige gevolgen kan hebben voor de winstgevendheid van het bedrijf. Door alleen in te zetten op interne groei, loopt men ook het risico dat concurrenten sneller ontwikkelen, waardoor u juist marktaandeel verliest.

Een buitenlands bedrijf overnemen

Wilt u internationaal markt veroveren, dan biedt de overname van een lokaal gevestigd bedrijf vele voordelen. In één klap zet u een voet in de markt, terwijl u expertise en lokale kennis integreert. Denk aan de verwachtingen van de klant, de maturiteit van de markt, de lokale wet- en regelgeving, taalkundige en culturele aspecten, etc. Daarenboven kunt u bouwen op de goede reputatie van het bedrijf in dat land. U hoeft dus geen fortuin te besteden aan reclame om een naam te maken. Die heeft u dan namelijk al.

Bedrijven die zich internationaal willen vestigen of hun activiteiten op de buitenlandse markt willen uitbreiden, kunnen profiteren van federale steunmaatregelen via Finexpo, de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) en Delcredere. De Gewesten ondersteunen bedrijfsinternationalisering eveneens.

Behalve de voorzorgsmaatregelen op wettelijk en juridisch vlak, vraagt u best ook advies aan uw bank om u in te dekken tegen bepaalde financiële risico’s. Dit geldt met name voor markten buiten de eurozone. Valutaschommelingen kunnen uw financiële resultaten namelijk aanzienlijk beïnvloeden.

Merk ten slotte op dat het Transeo-netwerk ondernemers adviseert die een Europese KMO willen overnemen.

Meer weten

Belgium.be
De portaalsite Belgium.be bevat heel wat informatie over de mogelijkheden om een onderneming over te nemen.

De Belgische Gids voor het Handelsfonds en de Onderneming
Deze gegevensbank wordt dagelijks bijgewerkt en omvat handelszaken en bedrijven te koop aangeboden in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

Overnameweb.be
Een portaal met veel zoekertjes voor overnames in België, Luxemburg en Nederland.

Transeo
Transeo stimuleert en bevordert de overname van Europese KMO’s.

SOWACCESS
Cette filiale de la SOWALFIN est entièrement dédiée à la transmission des PME et TPE wallonnes.

De Beroepsvereniging van Overnamebemiddelaars (BVOB)
Een netwerk van overnamebemiddelaars in Vlaanderen.

BruTrade
Het portaal voor bedrijfsovernames in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bouton-2