Welke betalingstechnieken? Welke risicodekking?


Internationaal handelen, gebeurt niet altijd in rustig vaarwater. Bovenop het commerciële risico van wanbetalingen zijn er geopolitieke, economische en monetaire risico's, etc. Bankiers en kredietverzekeraars hebben hiervoor specifieke oplossingen ingevoerd. Overheden bieden op hun beurt ondersteuning op financieringsgebied.

Internationale betalingstechnieken en -instrumenten

Het betaalinstrument is wat u materieel nodig heeft om betalingen mogelijk te maken. De betalingstechniek is de procedure voor de uitvoering ervan. In de internationale handel komen verschillende instrumenten en technieken samen, elk met zijn voor- en nadelen. U kunt zich hiervoor het beste wenden tot uw; hij kan u oplossingen aanbieden die het best bij uw behoeften passen.

Exportrisico’s afdekken

Wie internationalisering zegt, zegt risico’s. Risico’s die, als u ze niet kunt beheersen, de financiële soliditeit van uw onderneming en dus uw bestaan kunnen ondermijnen.

Grote banken en enkele gespecialiseerde verzekeraars dekken import- en exportrisico’s af (wanbetalingen, wisselkoersen, rentes,...). De eerste voorzorgsmaatregel is echter om de risico’s zoveel mogelijk in te dijken. U zoveel mogelijk over uw doelmarkten informeren en uw klantenbestand diversifiëren zijn twee ‘voor de hand liggende’ antirisicomaatregelen.

In navolging van veel andere landen bestaat er in België een autonome overheidsinstelling die bedrijven (en banken) verzekert tegen politieke en commerciële middellange- en langetermijnrisico’s van internationale handelsbetrekkingen (kapitaal, industriële projecten, etc.): de Delcrederedienst (Credendo Group), die staatsgarantie biedt. Haar expertise is moeilijk in te dekken risico’s, vaak in verre markten (ontwikkelings- en opkomende landen). Via haar privaatrechtelijke dochteronderneming Credimundi dekt de Credendo Group ook commerciële transacties op korte termijn (minder dan twee jaar), maar dit zonder staatswaarborg.

De Credendo Group heeft geleidelijk ook een productportefeuille ontwikkeld die de klassieke kredietverzekeringen aanvullen, waaronder andere financiële garanties en exportfinanciering. Sommige van deze producten beantwoorden perfect aan de behoeften van KMO’s.

Financiële steun

Bedrijven die de internationale stap wagen of hun activiteiten op buitenlandse markten willen ontwikkelen, kunnen profiteren van federale steunmechanismen aangeboden door Finexpo, de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) en, zoals hierboven vermeld , Delcredere.

Ook regionale organismen ter promotie van internationale handel en andere regionale overheidsinstellingen kunnen de financiering van export helpen vergemakkelijken.

Meer weten

Delcredere
De Belgische openbare kredietverzekeraar is een erkende partner op internationaal niveau.

Finexpo
Tussenkomst om de kost van de financiering die door de banken wordt aangeboden te verminderen of te stabiliseren.

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)
(Co-)financiering op middellange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische bedrijven (kapitaal, semi-kapitaal, leningen op lange termijn).

KMO-Portefeuille
Jaarlijkse enveloppe met subsidies voor Vlaamse KMO’s, in het bijzonder in het kader van internationalisering.

Fonds Vlaanderen-Internationaal (FVI)
Steun aan buitenlandse investeringsprojecten voor KMO’s en grote bedrijven (in de vorm van kapitaal of achtergestelde leningen).

Exportbru (Group G.i.m.b.)
Financieringen voor Brusselse KMO's die met export willen beginnen of zich in het buitenland willen vestigen.

Bouton-2