Het opstellen van mijn exportplan


Een exportplan is essentieel voor wie internationale markten wil aanboren of voor zij die al internationaal aanwezig zijn, maar hun exportstrategie moeten herzien. Verwaarloos het niet: uw exportplan is de roadmap voor uw toekomstige ontwikkeling!

Bezin eer u begint

Voor u aan uw exportplan begint, is het belangrijk om na te gaan of u de – commerciële, financiële en personele – middelen heeft om aan een internationaal avontuur te beginnen. Hoewel internationaliseren volgens een studie uitgevoerd in 2009 door professor Leo Sleuwaegen (KULeuven en Vlerick Management School) de overlevingskansen van een bedrijf verhoogt, kan het u ook in een neerwaartse spiraal brengen. Een te onstabiele financiële positie om de kosten die met internationaliseren gepaard gaan te kunnen dragen, onvoldoende gemotiveerd personeel dat niet over de nodige vaardigheden beschikt en – vooral – het niet goed kennen van de reële behoeften van buitenlandse klanten maken dat u mogelijke snel en gedesillusioneerd weer huiswaarts keert.

Heeft uw bedrijf de potentie en de middelen? Dan is het tijd is om uw internationale ontwikkelingsstrategie op papier te zetten. Een realistisch en geloofwaardig exportplan is essentieel om een lening te krijgen bij uw financiële instelling. Ook voor uw zakenpartners en potentiële investeerders is een degelijk exportplan een sine qua non..

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gewestelijke subsidies ontvangen, ook wanneer u nog in het stadium van strategisch denken en het schrijven van uw exportplan verkeert.

Model exportplan

Er bestaat niet zoiets als een standaard template voor een exportplan, maar uiteraard zijn er een aantal terugkerende elementen, namelijk: :


  De bedrijfspresentatie, inclusief:
   • een activiteitengeschiedenis en de huidige positionering van de onderneming;

   • een analyse van de sterke en zwakke punten;

   • een analyse van de concurrentiepositie;

   • een evaluatie van de financiële en personele middelen;

   • een beschrijving van de producten en/of diensten;

   • een analyse van de markt(en) in kwestie: omvang en structuur, doelgroepprofielen, beschermingsniveau van intellectuele eigendom, tarifaire en non-tarifaire belemmeringen, gewoonten en gebruiken, etc. Deze componenten zullen uiteraard uitgebreider aan bod komen in een toekomstig marktonderzoek.

  De korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen van uw exportbeleid.

  Een gedetailleerde actieplan om uw doelmarkten te penetreren met daarin volgende zaken:

   • uw entreestrategie;

   • markt- en productstrategie;

   • marketing- en distributiestrategie;

   • informatie over transport en logistiek;

   • informatie over de productie (productiecapaciteit, inkoopbeleid, etc.)

  Een uitgebreide financiële analyse, inclusief een begroting en prognoses.

  We raden u aan om hiervoor uw boekhouder of boekhoudkundig expert in te schakelen.

  Een risicoanalyse en de genomen maatregelen om risico’s te voorkomen of te beheren.

  Geen enkele activiteit is risicoloos, maar internationaliseren brengt extra risico’s met zich mee: wanbetalingen en insolvente buitenlandse klanten, politieke, monetaire (wisselkoersen), economische en juridische (conflicten met contracten) risico’s,…

Via deze oefening kunt de implicaties van internationaliseren beter meten. Maar dit is alleen maar theorie. Om tot actie te kunnen overgaan heeft u gezond verstand, gezond verstand en nog eens gezond verstand nodig!

Meer weten

Uw gewestelijke organisatie ter bevordering van de buitenlandse handel is de eerste deur om bij aan te kloppen wanneer uw exportambities concrete vormen aannemen:
Flanders Investment & Trade (FIT)

Brussel Invest & Export

Boost your export
Dankzij het Boost your export-programma kunnen Brusselse bedrijven die voor het eerst gaan exporteren of minder dan drie jaar internationaal actief zijn gratis een exportdiagnose aanvragen.

Bouton-2