De steun voor pre-activiteit en haalbaarheidsstudies


Kan ik financiële steun krijgen om na te gaan of mijn project haalbaar is?

lvorens de grote sprong te wagen en een eigen bedrijf op te richten, is het raadzaam om de slaagkansen van je project in te schatten. Dat is het hoofddoel van de voorbereidende stappen: de marktstudie, het businessplan (ou business plan) en het financiële plan. Vanaf je eerste stappen als ondernemer ondersteunt de overheid je via preactiviteitssubsidies. Ze financieren bijvoorbeeld de consultancykosten die voorafgaan aan de uitvoering van het project, de opstelling van het businessplan of zelfs de aankoop van de goederen en uitrusting die nodig zijn om je bedrijf te kunnen opstarten.

Vlaams Gewest

Als je werkzoekende bent en droomt van een eigen business, kan je bij de VDAB specifieke ondersteuning bekomen. Ben je gehandicapt, dan kan je bovendien in aanmerking komen voor de inkomenssteun in de vorm van de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen (VOP).

Het Starterspakket. van het Vlaams agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) komt tot 50.000 euro (en in sommige gevallen tot 100.000 euro) tussenbeide in de kosten van een haalbaarheidsstudie voor starters met een innovatief idee; het bedrijf hoeft nog niet opgericht te zijn. Hieraan gekoppeld bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk na de start een achtergestelde lening van maximaal 500.000 euro te bekomen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen..

Brussels Gewest

De steun inzake preactiviteit is bestemd voor natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een onderneming willen oprichten of overnemen. De steun vertegenwoordigt 50% van de opdracht die wordt toevertrouwd aan een consultant of gespecialiseerde instelling, met een plafond van 15.000 euro. Per kalenderjaar kan er een enkele aanvraag worden ingediend. Dit kan online gebeuren.

Federaal

Het Participatiefonds biedt jonge zelfstandigen jonger dan 30 jaar en zonder inkomen (statuut van niet-werkende werkzoekende) een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 euro tijdens de voorbereiding van hun project. Het Plan Jonge Zelfstandigen is steeds gekoppeld aan een startlening.

Als ik nu eens deelnam aan een businessplanwedstrijd?

Wat is er beter dan wat media-aandacht om je project op de rails te zetten? Businessplanwedstrijden zijn een goed plan!

Bizidee

Bizidee wedstrijd is een initiatief van het Agentschap Ondernemen. Deze ondernemingsplanwedstrijd richt zich tot elke potentiële ondernemer. Bovendien is er specifieke aandacht voor doelgroepen zoals vrouwen, allochtonen en 45+. Bizidee biedt 4 gratis workshops aan die een hulp kunnen betekenen bij het opmaken van een businessplan. De hoofdprijs is 25.000 euro startkapitaal.

Enterprize

De jaarlijks georganiseerde Enterprize businessplanwedstrijd omvat een categorie “Prijs van het project” voor natuurlijke personen met een vernieuwend project en voor jonge bedrijven met nog maar een beperkte omzet. Waag je kans en dien een doordacht businessplan in!

Voor en met studenten:

Start Academy
Organiseert ondernemingsplanwedstrijden voor teams van studenten.

Battle of Talents
Businessplanwedstrijd voor studenten en MBA’s, een initiatief van Vlaanderen in Actie.

Bridee
Doe met je businessidee mee aan deze wedstrijd en je krijgt een team rond jou met studenten van Vlerick Business School en designers.

Bouton-2