Marktonderzoek : ik toets mijn idee aan de realiteit van de markt


Je denkt misschien dat je idee goud waard is, maar de vraag is of het overeind blijft na een marktonderzoek. Alvorens van start te gaan, is het belangrijk om even stil te staan bij de verwachtingen van de consumenten, de kracht van je rechtstreekse concurrenten en... je eigen meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod op de markt.

Doelstellingen van de marktonderzoek

Door een slecht uitgevoerde marktanalyse,, onvoldoende startkapitaal of een slechte locatie stevenen sommigen beginnende ondernemers recht op het faillissement af.

Het hoofddoel van de marktanalyse is om inzicht te krijgen in de reële omvang van de markt, de concurrentie, de aanwezigheid van een voldoende aantal geïnteresseerde klanten voor het product of de dienst die je lanceert en in je eigen concurrentievoordelen. Deze studie zal de basis vormen van het toekomstige handelsaanbod en de marketingstrategie die eruit zal voortvloeien.

Een marktstudie uitvoeren

Een volledige en betrouwbare marktstudie bestaat uit drie delen:


    Een documentaire studie: je verzamelt een aantal gegevens over de markt, de concurrentie, de vraag, de leveranciers, de distributie, de reglementering, enz.

    Een kwalitatieve studie: op basis van directe waarneming en/of (individuele of collectieve) gesprekken probeer je om het gedrag en de verwachtingen van de potentiële klanten te bepalen.

    Een kwantitatieve studie: op basis van een standaardvragenlijst ondervraag je een representatief aantal potentiële klanten en probeer je om hun aankooppotentieel in te schatten. Er bestaan ook andere methoden. Op basis van de kwantitatieve studie kan je een raming van de omzet maken.

Download de "Startergids" voor meer informatie over de concrete uitvoering van de marktstudie. Over dit onderwerp is ook heel wat literatuur voorhanden.

Vraag hulp aan een startersadviseur

De startersadviseurs van Unizo en BECI kunnen je een duwtje in de rug geven bij deze belangrijke voorbereidende stap. Neem zeker contact met hen op!

Meer informatie

UNIZO Startersservice
De Startersservice van UNIZO heeft meerdere adviseurs die je stap voor stap begeleiden. Er worden verschillende infosessies voor starters georganiseerd.

BECI
BECI heeft een team van raadgevers voor starters die je begeleiden bij de concrete uitwerking van je project.

Start’essentials van impulse.brussels
impulse.brussels (het vroegere Brussels Agentschap voor de Onderneming organiseert informatiemodules, de Start’essentials, waaronder een module die gewijd is aan marktstudies.

Mijnstarterkit.be
Deze Startersgids licht eveneens toe hoe je een marktonderzoek kunt doen.

Bouton-2