Ondernemingsplan

print

Ondernemingsplan en financieel plan, hoeksteen van jouw toekomstige onderneming


Het ondernemingsplan (doorgaans businessplan genoemd) en zijn onmisbare aanvulling, het financieel plan, zijn de hoeksteen van jouw toekomstige onderneming. Zonder deze twee plannen zal het onmogelijk zijn om een bankier of een belegger te overtuigen.

Het ondernemingsplan en het financieel plan bieden aan de andere partners (leveranciers, bankiers, beleggers, enz.) de garantie dat je project degelijk is. Het opstellen van deze twee documenten is ook interessant voor jezelf. Het dwingt je er immers toe om je essentiële vragen te stellen in plaats van halsoverkop aan je onderneming te beginnen enkel vanuit de overtuiging dat het je wel zal lukken...

Een businessplan opstellen

Er bestaat geen uniek businessplanmodel. Er worden schema's aangeboden op het internet of ter beschikking gesteld door ondersteuningsstructuren voor bedrijfsoprichting, middenstandsverenigingen of verenigingen voor zelfstandigen, openbare financieringsinstellingen, beheerconsultants, accountants, financiële instellingen (maar in dat laatste geval moet je je gegevens op hun website invoeren om de documenten te kunnen downloaden, aangezien hun aanpak niet echt belangeloos is...).

Een goed businessplan omvat enkele essentiële punten:


  De executive summary: samenvatting van je project in maximaal 2 pagina's (de experts raden aan om dit op het laatste op te stellen).

  De voorstelling van de onderneming (gegevens, activiteit, dragers van het project, personeel, kapitaal en aandeelhouders).

  De marktanalyse (voorgesteld product of dienst, klanten, concurrenten).

  De SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen).

  De marketingstrategie (acties om je product of dienst te positioneren).

  Het operationele plan (noden in termen van infrastructuur, IT-middelen, personeel, enz.).

  Het financieel plan (startkapitaal, investeringen, geraamde omzet en rentabiliteit, enz.).

Een financieel plan opstellen

Het financieel plan moet het mogelijk maken om het bedrag te ramen van het kapitaal dat nodig zal zijn voor het opstarten en het voortbestaan van de onderneming gedurende de twee eerste activiteitsjaren. Het maakt integraal deel uit van het businessplan.

De wet legt de inhoud van een financieel plan niet precies vast, maar het moet wel een aantal gegevens bevatten:


  • De te realiseren investeringen.

  • Het aan te werven personeel.

  • De aan te gane leningen.

  • De vaste en variabele kosten.

  • De vooruitzichten met betrekking tot de bedrijfsrekeningen.

  • De balansvooruitzichten.

  • De financieringstabel.

  • Het liquiditeitsplan voor het eerste activiteitsjaar.

De aansprakelijkheid van de oprichters

De opstelling van een financieel plan is verplicht voor elke oprichting van een nv, bvba of cvba. Tijdens de oprichting van de onderneming moet dit plan aan de notaris worden bezorgd.

Bij een faillissement binnen drie jaar na de oprichting van een vennootschap kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld als zij niet in voldoende kapitaal hebben voorzien om het voortbestaan van de activiteit gedurende ten minste twee jaar te garanderen. Om een mening te vormen, baseert de rechter zich op het financiële plan dat bij de notaris werd neergelegd.

Hulp nodig?

Download de « Startersgids » voor meer informatie over de opstelling van een business- en financieel plan. Over dit onderwerp is ook heel wat literatuur.

Als je niet vertrouwd bent met de financiële concepten, laat je voor de opstelling van je financieel plan dan bijstaan door een accountant, een bedrijfsrevisor of elke andere deskundige met de nodige expertise terzake. Een ondernemingsloket kan je ook helpen bij het voorbereiden van je financieel plan.

Tot slot organiseren een aantal beroepsverenigingen hierover specifieke opleidingen.

Meer informatie

Agentschap Ondernemen
Het startkompas is een werkinstrument om de haalbaarheid van je zakenidee te onderzoeken en een hulpmiddel bij het opstellen van je ondernemingsplan. Je kan opleidingen of seminaries over het opstellen van een businessplan volgen tegen de helft van de kostprijs dankzij de KMO-portefeuille. Bijvoorbeeld bij Syntra.
Agentschap Ondernemen
Agentschap Ondernemen
Syntra

UNIZO Startersservice
Belangrijke aandachtspunten in verband met je ondernemingsplan en financieel plan. Ook infosessies en opleidingen.

Go4Business
Het Go4Business-begeleidingstraject analyseert de sterke en zwakke punten van je ondernemingsplan. Mix van individuele coaching, advies en workshops.

BECI
Op hun website kan je een geautomatiseerd financieel plan downloaden. De raadgevers voor starters van BECI kunnen toekomstige ondernemers helpen bij de realisatie van hun businessplan en/of financieel plan.

Bouton-2