Opleiding bedrijfsbeheer : verplichte kennis


Elke persoon die een handels- of ambachtsactiviteit wil uitoefenen in België, moet ofwel aan de hand van voldoende praktijkervaring, ofwel met een diploma of een akte bewijzen dat hij over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikt.

Daarnaast leggen een aantal gereglementeerde beroepen een specifieke beroepsbekwaamheid op. Het gaat vooral om de beroepen met betrekking tot de automobielsector, de bouw, persoonsverzorging (van kapper tot begrafenisondernemer) en andere beroepen (zoals brood- en banketbakker of restaurateur-traiteur).

Je kan in talrijke instellingen terecht voor dit type van ondernemersopleidingen. Je kan ook een examen basiskennis bedrijfsbeheer en/of beroepsbekwaamheid afleggen bij de Middenjury.

Let op: sinds 1 januari 2015 is alles wat te maken heeft met de “toegang tot het beroep” geregionaliseerd. In de praktijk verandert er voorlopig niets aan de regels.

De vrije en intellectuele beroepen hebben dan weer specifieke vereisten in termen van opleiding. Voor elk van hen omkadert een beroepsorganisatie zowel de uitoefening van het beroep als het voeren van de titel.

Meer informatie

Basiskennis Bedrijfsbeheer
Heb je geen diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig verklaard document (getuigschrift Centrale Examencommissie, bestaand vestigingsgetuigschrift, buitenlands gelijkgesteld diploma…), dan zal je een cursus moeten volgen die leidt naar het getuigschrift Basiskennis Bedrijfsbeheer.Enkele mogelijkheden:
Syntra
Centrum voor afstandsonderwijs
NHA

Ervaringsbewijs
Het Ervaringsbewijs is een officieel bewijs van bekwaamheid, dat bedoeld is voor wie geen diploma heeft maar wel al doende een beroep heeft geleerd. Ervaringsbewijzen bestaan voor een groot aantal beroepen, bijv. Bakker, kapper, personal trainer, fitnessbegeleider, mecanicien ...

Bouton-2