Ik bereid me voor

print

Zakenplan en haalbaarheidsonderzoek : mijn weg voorbereiden


Het onderzoeken van de technische, commerciële en financiële haalbaarheid van je project is van essentieel belang, net als het verwerven van de beheersvaardigheden die van jou een goede bedrijfsleider zullen maken.

Experts zijn er het unaniem over eens dat de eerste drie activiteitsjaren kritiek zijn. Kort samengevat: het is erop of eronder! Een slechte voorbereiding ligt vaak aan de basis van het faillissement van een nieuwe onderneming. De marktstudie, het businessplan en het financiële plan zijn dan ook onmisbaar. Daarom zullen wij dieper ingaan op de opstelling van deze strategische documenten. Een andere belangrijk aspect is de opleiding. Je hebt de keuze uit een overvloed aan opleidingen. Weet het kaf van het koren te scheiden en maak gebruik van de talrijke overheidssubsidies in dat verband.

Marktonderzoek
Ondernemingsplan
Ondernemersopleiding
Preactiviteitssubsidies
Bouton-2