Van governance naar MVO


Sommige voorstanders van corporate governance menen dat dit concept moet worden uitgebreid naar de belanghebbenden oftewel de stakeholders van het bedrijf. Dit komt dicht in de buurt van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). MVO dekt veel meer ladingen dan corporate governance en houdt ook rekening met de vele actoren die betrokken zijn of beïnvloed worden door het beleid van de onderneming: van personeelsvertegenwoordigers en consumentenverenigingen tot milieuorganisaties en buurtcomités. Meer in het algemeen heeft MVO betrekking op de rol van het bedrijf in de samenleving en hoe het bijdraagt aan de ontwikkeling daarvan. De dialoog, het delen van informatie, respect voor mens en milieu, en sponsoring zijn de hoekstenen.

MVO-rapport

De bedrijfspolitiek rond verantwoord ondernemen kan het voorwerp zijn van een MVO-rapport waarin alle acties zijn opgenomen ten voordele van een duurzamere samenleving en dat al dan niet wordt geïntegreerd in het financieel jaarverslag. Een serieuze stap is ervoor te zorgen dat uw rapport is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), waardoor u ook stappen zet richting MVO-certificering.

Elk jaar reikt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, met de steun van Business & Society, de Best Belgian Sustainability Report-award uit voor het beste Belgische duurzaamheidsverslag. Er wordt ook een winnaar geselecteerd in de categorie kleine en middelgrote ondernemingen.

Bouton-2