Onafhankelijke bestuurders: waarom?


Wanneer men een vennootschap opricht, verdeelt men de zetels in de raad vaak onder de directieleden en hun naasten. Dit is vooral het geval bij familiebedrijven. Als het bedrijf groeit, kan de bijdrage van externe bestuurders cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling.

In tegenstelling tot de regels die gelden voor beursgenoteerde bedrijven (de Belgische Corporate Governance Code) is er niets dat KMO’s verplicht om onafhankelijke bestuurders te benoemen. In de praktijk wordt vaak het voorbeeld gevolgd van de grote beursgenoteerde ondernemingen. Toch zetelen er in naar schatting maar 30% van de raden van bestuur van Belgische KMO's externe bestuurders.

De definitie

Onafhankelijke bestuurders zijn personen die behalve hun mandaat geen enkele band hebben met het bedrijf:

• geen band met de meerderheidsaandeelhouders noch hun families;

• geen leidinggevende functie binnen de onderneming, noch een verwantschap met een van de bedrijfsvoerders;

• geen commerciële relatie met het bedrijf (bijvoorbeeld als dienstverlener).

Deze regels gelden zowel voor het moederbedrijf waar het bestuursmandaat wordt uitgevoerd, als voor de dochterondernemingen.

Een bestuurder die aandelen heeft van de vennootschap wordt nog steeds als onafhankelijk beschouwd als hij voldoet aan de hogergenoemde voorwaarden én niet meer dan 10% van de aandelen bezit.

De reden voor hun benoeming

Externe bestuurders spelen een belangrijke rol in de corporate governance. Ze staan in feite garant voor een zekere objectiviteit ten aanzien van de bedrijfsvoering en ervaren niet dezelfde formele of informele druk als bestuurders die nog een andere functie uitoefenen. De voordelen voor het bedrijf zijn divers:

• een neutrale en objectieve kijk op de bedrijfsvoering;

• onpartijdig advies van iemand met kennis van zaken en een groot netwerk;

• een totale onverzettelijkheid inzake compliance, ethiek en goede praktijken binnen de branche;

• meer geloofwaardigheid bij besprekingen met banken, crediteuren, investeerders of kandidaat-partners;

• een goede terugvalbasis, die handig kan blijken, mocht het bedrijven onverhoopt getroffen worden door een crisis.

De Expertise van GUBERNA

GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, helpt groeiende ondernemingen met de inrichting van een goed bestuur. Het Instituut organiseert trainingen en stelt praktische tools ter beschikking. Ook kan GUBERNA uw raad van bestuur evalueren, uw beheersinstrumenten analyseren en u helpen de ideale onafhankelijke bestuurder te vinden. Deze diensten (gratis of betaald) zijn voorbehouden voor leden. Er zijn verschillende aansluitingsmogelijkheden.

Meer weten

Vademecum van de bestuurder
Ten einde bestuurders een concrete houvast aan te bieden bij de uitoefening van hun functie, heeft GUBERNA een ‘Vademecum van de Bestuurder’ uitgegeven.

Corporate Governance Scan
Is uw onderneming klaar om met een actieve raad van bestuur te werken? Universiteit Hasselt ontwikkelde in opdracht van VKW-Limburg een ‘Corporate Governance Scan’.

Bouton-2